Bezoek Tweede Kamerleden aan mboRijnland en Hogeschool Leiden voor inzicht doorlopende leerroute vmbo-mbo-hbo

Op uitnodiging van de MBO Raad, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen bracht een delegatie van Tweede Kamerleden vandaag een bezoek aan mboRijnland en Hogeschool Leiden. Doel was om hen meer inzicht te geven in de doorlopende leerroutes, onder andere binnen de sectoren techniek, horeca en zorg. Het bezoek onderstreept het belang van een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en daarna naar de arbeidsmarkt.

Succesvolle brugvorming

De focus van het bezoek bij mboRijnland lag op de samenwerking tussen mboRijnland en Teylingen College-KTS, een vmbo-school in de regio. Er zijn doorlopende leerroutes gecreëerd voor de opleidingen uitvoerend bakker, kok, constructiewerker en monteur elektrotechnische installaties. Studenten kunnen op het vmbo een van deze mbo niveau 2-opleidingen afronden om vervolgens de stap te maken naar een niveau 3- of 4-opleiding op een van de locaties van mboRijnland. Deze unieke samenwerking tussen mboRijnland en Teylingen College-KTS dient als voorbeeld van een succesvolle brugvorming tussen onderwijsinstellingen onderling en het werkveld.

Vertrouwd en veilig

Doel van de doorlopende leerroute is het opleiden van studenten in een vertrouwde en veilige omgeving, waarna zij kunnen doorstromen naar mbo niveau 3. De mbo-opleiding niveau 2 op de KTS biedt de nog jonge studenten de mogelijkheid om de overgang naar een grote mbo-school uit te stellen. De klassen zijn klein, de studenten krijgen les van hun vertrouwde vmbo-docenten en kunnen extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Vanuit deze routes maken jongeren een goede start op de arbeidsmarkt en is de doorstroom naar een mbo-opleiding op een vervolgniveau groter.

In gesprek met studenten

De Kamerleden kregen een rondleiding in de werkplaats Techniek en namen een kijkje in het Energieloket, waar studenten samen met een docent en een bouwkundig expert gratis advies geven aan bewoners over verduurzaming van hun woning. Ook ging de delegatie langs bij Technolab Leiden, een inspirerende omgeving waar leerlingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs kunnen kennismaken met uiteenlopende aspecten van techniek. Hier loopt ook een aantal techniekstudenten van mboRijnland stage.

Tijdens de lunch kregen de Kamerleden de gelegenheid om werkstukken van studenten techniek en horeca te bekijken en met hen in gesprek te gaan. De lunch werd bereid door studenten van de KTS en studenten mboRijnland.

Doorstroom mbo-hbo

Na de lunch vervolgden de Tweede Kamerleden hun bezoek aan Hogeschool Leiden. Ook tussen mbo en hbo wordt steeds meer samengewerkt om de beroepskolom te versterken en de doorstroom tussen opleidingen steeds soepeler te maken voor studenten. Een voorbeeld is de Associate Degree, een tweejarige opleiding op niveau 5 tussen mbo en hbo in, waarvan steeds meer varianten ontstaan.

Bovendien is het Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland gehuisvest in Hogeschool Leiden. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en doorstroom van mbo naar hbo en leiden beide opleidingen op voor de nodige beroepen op het Leiden Bio Science Park.