#VanGasLos-festival maakt studenten mboRijnland bewust van noodzaak duurzaamheid

Wat is jouw rol in de energietransitie? Dat was een van de belangrijkste vragen waar donderdag 31 oktober zo’n 200 studenten Techniek & ICT van mboRijnland mee aan de slag gingen. Deze studenten zijn immers de vakmensen die straks een belangrijke rol spelen in de realisatie van een co2 neutrale wereld. Doel van het #VanGasLos-festival is, bewustzijn creëren bij studenten over duurzaamheid, energietransitie en klimaat.

Onderwijs

Het festival was in de werkplaats van de opleidingen Motorvoertuigentechniek in Gouda. Directeur van het MBO College Techniek en ICT, Jan van Laake, opende het festival en sprak de studenten toe: “De techniek is medeverantwoordelijk door het ontstaan van de problemen die we nu zien op het gebied van vervuiling. Maar de techniek (en dus jullie), is ook degene die deze problemen kan helpen oplossen.”

Overheid

Wethouder Thierry van Vugt was ook aanwezig en benadrukte het grote belang van voldoende technisch opgeleide jongeren. Vervolgens stipte hij de grote uitdagingen aan die er in Gouda en de regio Midden-Holland zijn. “We zetten projecten op met studenten en bedrijven rond maatschappelijke uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van bodemdaling en energietransitie. Interessante opgaven en ook nog eens heel herkenbaar voor studenten.”

Ondernemers

Op het #VanGasLos-festival waren ook vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven aanwezig. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van goede en innovatieve samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Jan van Laake bedankte dan ook het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, de provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda, het ministerie van BZK, Generation Engergy, de Rabobank en de verschillende workshopgevers.

Klimaatakkoord van Parijs

De studenten werden vervolgens meegenomen in de uitdagingen die het klimaatakkoord van Parijs met zich meebrengt. De doelen die hierin worden gesteld lijken haast onhaalbaar. Het is daarom de uitdaging om hier creatieve oplossingen in te bedenken. Oplossing die juist door mbo-studenten (die vaak een nuchtere blik hebben en kennis van de nieuwste technieken) kunnen worden bedacht. Maya van de Steenhoven, directeur Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland gaf aan: “Twee jaar geleden wisten de meeste studenten nog niet dat we van gas los moeten in 2050. Als ik dit nu vraag is er bijna niemand meer die dit niet weet. We hebben in bewustzijn dus al veel stappen gezet.”

Serious Game Energie
De studenten konden vervolgens twee workshops volgen. Dit was in ieder geval het spelen van een Serious Game Energie dat is ontwikkeld door Generation Energy. Dit bordspel is een oefening waarbij je aan de slag gaat met het plaatsen van windturbines en hectares zonnevelden op de kaart van de regio Gouda of Leiden. De opgave is dan het behalen van de energiebehoefte van deze regio. De studenten konden met elkaar bekijken wat ze waar op de kaart plaatsten. Dit leverde interessante discussies op en soms zelfs ook oplossingen.

Keuzeworkshops

Naast het spel konden de studenten kiezen welke workshop ze nog wilden bezoeken. Zij konden kiezen uit: Hoe wordt Gouda aardgasvrij en wat doe jij? Hoe maak je oudere gebouwen aardgasvrij? Installeren via een slimme bril (Augmented Reality en Mixed Reality), een bezoek aan de demo-bus voor de workshop Installeren warmtepompen en Duurzame mobiliteit.

Over de kennis en het vakmanschap van deze studenten hoeven we ons geen zorgen te maken.