Samenwerken aan de energietransitie en duurzaamheid

Op maandag 11 december tekende bestuursvoorzitter Otto Jelsma een initiatiefverklaring om samen te werken aan de energietransitie en duurzaamheid. De eerste stap is gezet naar een plek waarin onderwijs, overheid, bedrijfsleven en inwoners samenkomen en samenwerken aan de energietransitie en vraagstukken rondom duurzaamheid in Alphen aan den Rijn.

Deze plek wordt het Energietransitiehuis genoemd. Hier wordt vanuit verschillende invalshoeken samengewerkt om voor voldoende personeel te zorgen voor de energietransitie. De energietransitie is de overstap naar duurzame bronnen van energie. Om de duurzaamheidsdoelen van Alphen aan den Rijn te halen is nu te weinig personeel. Dit probleem kan het Energietransitiehuis helpen oplossen. Het Energietransitiehuis zorgt voor een plek waar experts, de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs samenkomen om kennis te delen en te ontwikkelen.

Otto Jelsma: “ Het Energietransitiehuis is een belangrijk initiatief om te komen tot een ecosysteem Energietransitie en duurzaamheid waarin door onderwijs, bedrijfsleven en andere partners wordt samengewerkt om deelnemers toe te leiden naar werk en/of een opleiding in de techniek!”

Ontmoetingsplek en kennis delen

In het Energietransitiehuis ontmoeten leerlingen, studenten, werknemers en experts elkaar. Hier delen zij kennis en werken zij samen aan oplossingen voor de overstap naar duurzame bronnen van energie. Inwoners kunnen naar het Energietransitiehuis komen voor meer informatie, voorlichting of scholing over de energietransitie. Inwoners kunnen hier ervaringen met elkaar delen. Verder is er ruimte voor bedrijven om te werken aan vernieuwende ideeën door te experimenteren en ideeën te presenteren.

Human Capital Agenda

Het Energietransitiehuis is een plek waar zoveel mogelijk (lokale) partijen samenkomen. Partijen die actief zijn op het gebied van werk, onderwijs en vernieuwing. Zij werken aan plannen voor de toekomst rondom de energietransitie. Hiermee draagt het Energietransitiehuis bij aan de Human Capital Agenda. Dit is het plan om de (toekomstige) problemen op de arbeidsmarkt te verkleinen of op te lossen. Verder moedigt het aan om te vernieuwen. Het is ook een plek in Alphen aan den Rijn om kennis met elkaar te delen en om oplossingen te ontwikkelen voor de energietransitie.

Samen aan de slag

Verschillende partijen hebben een initiatiefverklaring voor het Energietransitiehuis ondertekend. Dit betekent dat zij samen aan de slag gaan om voor deze plek te zorgen. Deze samenwerking bestaat uit de overheid, het onderwijs en verschillende ondernemers. De volgende partijen hebben de verklaring ondertekend:

· EDBA

· Rijnvicus

· SCOPE scholengroep

· Energiek Alphen aan den Rijn

· mboRijnland

· VOA

· Gemeente Alphen aan den Rijn