CIV Smart Technology ontvangt RIF-subsidie voor duurzaam hybride onderwijs Techniek en ICT 

De toegekende subsidie voor het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology is bestemd om de bestaande publiek-private samenwerking op te schalen en uit te breiden. De subsidie is toegekend voor vier jaar en wordt gebruikt om een practoraat Smart Technology & Innovatie in te richten, het onderwijs te flexibiliseren en Experience Centers Smart Technology vorm te geven.  

Ineke de Graaf, programmamanager CIV Smart Technology vanuit mboRijnland: “We zijn blij dat we het vertrouwen hebben gekregen om onze plannen de komende jaren verder te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen samen met onze partners. De verduurzaming van deze samenwerking is nodig om de snelle, maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden.”

Nieuwe practor

CIV Smart Technology is in 2015 opgericht en bestaat inmiddels uit 38 partners vanuit het bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheid en onderwijs. Doel is om het middelbaar beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van het werkveld. Onderzoek gaat daarbij helpen. Niet alleen het onderzoekend vermogen en professionalisering, maar ook de niveau 3 en 4 opleidingen zijn gekoppeld aan de drie thema’s digitalisering, energietransitie en circulaire economie. De nieuwe practor gaat onderzoek doen naar de effecten van deze maatschappelijke bewegingen op de arbeidsmarkt en het onderwijs. 

Flexibel onderwijs

Daarnaast wordt het geld gebruikt om het onderwijs steeds meer te flexibiliseren en in cocreatie met de partners te ontwikkelen, Ineke de Graaf: “Studenten hebben steeds meer behoefte om hun opleiding in te richten naar hun eigen interesse en talenten. Sommigen kunnen een versnelling aanbrengen in hun studie, anderen willen hun opleiding verbreden door middel van keuzevakken of extra modules. Bovendien komt het flexibel inrichten van het beroepsonderwijs ook tegemoet aan de vraag vanuit werkgevers die hun werknemers willen bijscholen of omscholen, maar niet een hele opleiding willen laten volgen. De werknemer volgt een korte module waarin specifieke kennis en expertise op een bepaald gebied wordt onderwezen. CIV Smart Technology ondersteunt de onderwijsteams graag in deze behoefte.”

 Doorlopende leerlijn

Bovendien faciliteert CIV Smart Technology het onderwijs vanuit de doorlopende leerlijn voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo). Dit gebeurt in samenwerking met het vo (o.a. Sterk Techniekonderwijs) en de richting Technasium. En door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een Associate Degree (AD) in samenwerking met het hbo. Een Associate Degree is een tweejarige hbo-opleiding die in nauwe samenwerking wordt ontwikkeld met het mbo en bedrijven. Het eindniveau van de AD ligt tussen mbo 4 en een Bachelor in. 

Experimenteren

Tot slot wordt de subsidie ingezet voor verdere ontwikkeling van Experience Centers Smart Technolgy. “Er is behoefte aan een ruimte waar studenten en docenten samen met bedrijven en andere organisaties kunnen experimenteren. Waar ze elkaar kunnen ontmoeten, opdrachten kunnen doen en kennis en expertise kunnen delen op het gebied van de thema’s digitalisering, energietransitie en circulaire economie”, aldus Ineke de Graaf.  “Er is al een mooi Experience Center (een smart Operating Center, en een skillslab lasrobotprogrammeren in Gouda, maar we willen de gebruiksmogelijkheden verder vormgeven, zodat het een bruisende plek wordt van ontmoeten, onderzoek en kennisdeling.”

Over Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology 

CIV Smart technolgy is een initiaitef van mboRijnland. Het is een dynamisch publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS) tussen bedrijven, overheden en het onderwijs rondom Smart Technology. Kijk op https://civ-smarttechnology.nl/ voor meer informatie.