mboRijnland sluit zich aan bij Verklaring Studentenwelzijn Leiden

De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland en ROC Mondriaan hebben zich aangesloten bij de ‘Verklaring Studentenwelzijn’. Hiermee verklaren de mbo-instellingen zich ook in te spannen om het welzijn van studenten over de hele linie te bevorderen, zowel in de oplossende als de preventieve sfeer.

Al eerder tekenden Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de gemeente Leiden, Studievereniging Overleg Platform (StOP) en Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) deze verklaring. Partijen kwamen tot deze samenwerking, omdat het welzijn van studenten in de breedste zin van het woord onder druk staat. De coronacrisis, de ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij en de druk van sociale media, maken dat extra aandacht is vereist voor het welzijn van studenten, zo bevestigt ook recent onderzoek van het Trimbos-instituut weer. Minister Dijkgraaf kondigde deze week een landelijk programma studentenwelzijn aan, om kennis en kunde te verspreiden in alle sectoren van het vervolgonderwijs.

Voorlichting en themabijeenkomsten
Dankzij de samenwerking in Leiden wisselen partijen vanuit de Verklaring Studentenwelzijn ervaringen uit, worden best practices gedeeld en wordt gezamenlijk opgetrokken in de organisatie van voorlichtings- en themabijeenkomsten. Afgelopen jaar is dit al concreet gedaan op de thema’s alcohol- en middelengebruik, financiële stress, het tegengaan van seksueel ongewenst gedrag en met het organiseren van een gezamenlijke welzijnsweek. Inmiddels wordt gewerkt aan een gezamenlijk platform waarop informatie wordt verzameld dat bijdraagt aan het mentale welzijn van studenten.

Leiden Kennisstad
De Leidse instrumentmakers School (LiS), mboRijnland, en ROC Mondriaan tekenden de Verklaring Studentenwelzijn op 5 juli tijdens het Avondsymposium van Leiden Kennisstad, het samenwerkingsverband waarin de kennisinstellingen in Leiden samen optrekken in het leren en realiseren van brede maatschappelijke opgaven voor de stad.

Foto: Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, tekent Verklaring Studentenwelzijn tijdens Avondsymposium Leiden Kennisstad.