mboRijnland ondertekent VN Verdrag Handicap voor inclusiever onderwijs

Op 2 oktober, tijdens de Week van de Toegankelijkheid, ondertekende mboRijnland de intentieverklaring VN Verdrag Handicap samen met De Haagse Hogeschool, Hotelschool Den Haag en Haagse Hogeschool der Kunsten. De vier onderwijsinstellingen gaan werk maken van inclusiever onderwijs. mboRijnland is de zevende mbo-instelling in Nederland die dit verdrag ondertekent.

Met ruim een derde van de studenten en ook tal van medewerkers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag is het topprioriteit. Met ondertekening van de intentieverklaring VN Verdrag Handicap onderstrepen de onderwijsinstellingen het belang ervan. In de werkgroepen VN-verdrag bundelen ze hun krachten.

“Een persoonlijke en gelijkwaardige benadering, respect en flexibel onderwijs helpen al onze studenten en medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en hen het gevoel te geven dat iedereen erbij hoort”, aldus Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland.

VN Verdrag Handicap: vertaalslag naar inclusieve onderwijspraktijk

Het VN Verdrag Handicap legt de basis voor samenwerking op dit thema. Gebrek aan tijd, personeel, hoge werkdruk en versnippering van kennis maken het voor onderwijsinstellingen lastig om hier optimaal aan tegemoet te komen. In de werkgroepen VN-verdrag gaan de scholen aan de slag met onder andere flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk. Ook aanpassing van werkplekken en het toegankelijk maken van gebouwen behoort Met deze fundamentele inclusie-elementen brengen ze het VN-verdrag naar de onderwijspraktijk. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) faciliteert de werkgroepen en ondersteunt daarbij met kennis.

Gezamenlijke focus: optimaal studiesucces voor álle studenten

De gezamenlijke ondertekening onderstreept de nauwe samenwerking tussen en met mbo- en hoger onderwijs op zowel landelijk als regionaal niveau. De instellingen bundelen de krachten voor inclusieve instroom naar middelbaar en hoger onderwijs en om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, maar te kunnen voortbouwen op bestaande initiatieven voor optimale doorstroom. Inmiddels hebben 13 universiteiten, 18 hogescholen en 7 mbo-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag Handicap ondertekend.

Ondertekening Intentieverklaring VN-verdrag

De scholen beschouwen het van essentieel belang om samen te werken aan een inclusieve leer- en werkomgeving waarin alle studenten en medewerkers zich welkom voelen. Met een toegankelijk leer- en werkklimaat waar iedereen de kans krijgt de eigen talenten verder te ontwikkelen en dromen en doelen waar te kunnen maken. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en vergroot de maatschappelijke impact.

VN-Verdrag Handicap

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal verdrag dat gericht is op het bevorderen en beschermen van de rechten van personen met een handicap. Nederland heeft dit verdrag geratificeerd en zet zich in voor de implementatie ervan in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs.

Foto: Eric de Vries fotografie

Foto Vlnr: Regine von Stieglitz, voorzitter CvB Hotelschool Den Haag, Elisabeth Minnemann, voorzitter CvB De Haagse Hogeschool, Huug de Deugd, voorzitter CvB Hogeschool der Kunsten Den Haag, Otto Jelsma, voorzitter CvB mboRijnland.