BBL-opleidingen Bouw mboRijnland verhuizen naar Bouwacademie Groene Hart Waddinxveen

mboRijnland en de nieuwe Bouwacademie Groene Hart gaan samen de BBL-opleidingen Bouw vormgeven en organiseren. Doel is om nog aantrekkelijker en betekenisvoller onderwijs aan te bieden. Dit doen ze in een omgeving die aansluit op de beroepsomgeving; vanaf augustus volgen de BBL-studenten van bouw gerelateerde opleidingen onderwijs aan de nieuwe Bouwacademie in Waddinxveen en niet meer op de locatie van mboRijnland in Gouda.

Arjan van der Hoorn, locatiedirecteur mboRijnland Gouda: “De samenwerking tussen SPB Gouwe en Rijnstreek en mboRijnland is al jaren uitstekend. Met de verplaatsing van de bouw gerelateerde BBL-opleidingen zien wij voor alle partijen toegevoegde waarde. Studenten, docenten, bedrijven en samenwerkende instanties gaan de voordelen merken van deze verhuizing. De Bouwacademie Groene Hart is een centrum voor modern technisch vakmanschap met geweldige faciliteiten. Onze studenten en docenten begeven zich straks in een aansprekende omgeving die aansluit bij de beroepscontext en de studenten worden persoonlijk begeleid. Ook voor bedrijven is het van meerwaarde dat theorie en praktijk straks onder één dak worden verzorgd. Ik voorzie dat er straks veel meer kansen voor samenwerking ontstaan en het onderwijs nog rijker wordt met het oog op verbreden, verdiepen en versnellen.”

In de bouwsector werken veel mbo-scholen samen met opleidingsbedrijven om werkenden in de bouw bij- en om te scholen. De opleidingsbedrijven hebben de beste faciliteiten en het netwerk, de mbo-scholen zorgen voor de didactische input en het vermogen om afgeronde trajecten te certificeren. Door beide werelden bij elkaar te brengen kan sneller worden ingespeeld op innovaties, neemt het adaptatievermogen toe en is flexibel organiseren van onderwijs beter mogelijk.

Door projecten te organiseren op het gebied van bijscholing en leven lang ontwikkelen voor werkzoekenden en studenten fungeert de Bouwacademie in samenwerking met mboRijnland als leerwerkinstituut voor bedrijven, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van bouw-, infra- en installatietechniek. Bovendien zorgt de ontwikkeling van innovatieve projecten in samenwerking met bedrijfsleven voor voldoende toekomstgerichte banen.

Ramon Looije, directeur Bouwacademie Groene Hart en SPB Gouwe en Rijnstreek: “Wij zijn heel blij om mboRijnland als partner en medebewoner van de Bouwacademie Groene Hart te verwelkomen. Met theorie en praktijk onder één dak wordt het voor leerlingen overzichtelijker en ontstaan er mooie kansen voor samenwerking en afstemming. Dat kan alleen maar ten goede gaan komen aan de kwaliteit van het onderwijs en zo leiden tot nog meer goed opgeleide mensen in de bouw.”