Onderwijsconferentie over gepersonaliseerd leren en breed opleiden

mboRijnland, ROC Aventus en Deltion College organiseren op 26 november een conferentie over gepersonaliseerd leren en breed opleiden. Er worden zes workshops gegeven. Ook kunnen docenten en andere onderwijsmedewerkers in gesprek gaan met vakgenoten. De bijeenkomst vindt plaats in het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, Zoetermeer. 

Veranderingen

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs hebben niet langer baat bij het leren in een jaarsysteem. De wereld om hen heen vraagt flexibiliteit en daarnaast zien we in rap tempo beroepen verdwijnen of veranderen. Willen we onze studenten een goede kans op de arbeidsmarkt en in de maatschappij geven, dan moeten we als mbo inspelen op hun talenten en de vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben.

Gepersonaliseerd onderwijs

Dit vraagt een gepersonaliseerde aanpak van het onderwijs en wellicht bredere inzetbare beroepskrachten. Reden om samen te onderzoeken hoe we gepersonaliseerd leren en brede opleidingen vorm kunnen geven. Bij verschillende ROC’s zien we initiatieven ontstaan. Die initiatieven delen we tijdens de onderwijsconferentie.

Conferentie: ervaringen en initiatieven delen

Iedereen die betrokken is of wil worden bij gepersonaliseerd leren en breed opleiden is van harte welkom. Er worden verschillende workshops gegeven. Daarnaast kunnen alle deelnemers in gesprek gaan met vakgenoten. De conferentie is geen eenmalige gebeurtenis. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen de komende jaren elkaar met regelmaat ontmoeten en inspireren.

Programma

Vanaf 14:30uur Ontvangst
15:00 uur  Plenaire opening
15:30 uur  Workshopronde1
16:30 uur  Workshopronde2
17:30 uur  Forumpanel
18:45 uur  Wrap Up vervolg
19:00 uur  Afsluiting, borrel en netwerken

Inspirerende workshops

Er worden zes workshops gegeven. Deze zijn te volgen in twee rondes.

1. Op weg naar doelgericht coachen op competentie en eigenaarschap
2. Gepersonaliseerd leren, dat doe je zo!
3. Wanneer mag je spreken over gepersonaliseerd onderwijs: wat doe je minimaal?
4. De expert gepersonaliseerd leren als spin in het web in jouw team
5. Van gepersonaliseerde droom naar………… vraag maar raak
6. Escape naar een nieuw inzicht op jouw bedrijfsvoering!

Lees de folder

Aanmelden voor de workshops