LUMC, mboRijnland en Hogeschool Leiden werken intensiever samen in Learning Community

In september starten zestig studenten van mbo en hbo Verpleegkunde in een innovatieve Learning Community in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC, mboRijnland en Hogeschool Leiden gaan intensiever samenwerken; dit is bekrachtigd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

Duurzaam opleiden

De Learning Community (LC) vormt een krachtige leer- en werkomgeving waar mbo- en hbo-verpleegkundestudenten intensief samenwerken met zorgprofessionals in het LUMC. De LC heeft als doel de samenwerking tussen studenten en zorgprofessionals te bevorderen, gezamenlijk leren en bijdragen aan zorginnovaties en onderzoek. Daarnaast richt de LC zich op het duurzaam opleiden en behouden van jonge zorgprofessionals met een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding.

Deze samenwerking belooft een krachtige impuls te geven aan de kwaliteit van verpleegkundig onderwijs en zorgverlening. Samen leren, samen werken, samen innoveren en samen onderzoeken staan centraal.

Irene van Duijn-Terpstra, onderwijskundig teamleider opleiding Verpleegkundige mboRijnland: ”De samenwerking met LUMC en Hogeschool Leiden biedt onze studenten Verpleegkunde een unieke kans. Theorie en praktijk worden geïntegreerd in de LC; ze lopen stage en leren van ervaren zorgprofessionals, wat hun betrokkenheid en succes voor de toekomst vergroot. We hopen daarnaast dat deze samenwerking helpt om uitval van studenten te verminderen.”

Onderwijsbijeenkomsten

Onder leiding van praktijkopleiders van het LUMC en docenten van mboRijnland en Hogeschool Leiden leren studenten en zorgprofessionals van en met elkaar tijdens onderwijsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden eens in de twee weken plaats op acht patiëntenafdelingen in het LUMC die als LC dienen.

“Tijdens de bijeenkomsten met elkaar klinisch redeneren, verdiepen in casuïstiek en het verpleegkundig proces, ethische dilemma’s bespreken en zorgvernieuwingen delen met studenten, professionals en docenten is een waardevolle toevoeging van de LC. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk”, aldus Karin Klein, docent en hoofd Bureau Praktijkleren Hogeschool Leiden.

In september wordt een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij alle direct betrokkenen, waaronder studenten, praktijkopleiders, coaches, docenten en teamleiders, aanwezig zijn.

“In het LUMC werken we intensief samen tussen de verschillende disciplines. Dankzij de Leercommunities bevorderen we de samenwerking tussen én met studenten. Dit verhoogt de kwaliteit van zowel de zorg als het onderwijs”, aldus Sarah Bertrand, hoofd a.i. en teamleider praktijkopleiding afdeling Zorgopleidingen LUMC.

Met de huidige tekorten aan gekwalificeerd personeel in de zorg is deze samenwerking een mooi voorbeeld van duurzaam opleiden van verpleegkundigen voor de toekomst.

Foto: Vlnr: Irene Terpstra (mboRijnland), Karin Klein, (Hogeschool Leiden), Sarah Bertrand, (LUMC).