mboRijnland maakt als nieuwe partner Leiden Kennisstad compleet

Feestelijke ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad ’23-‘27

Op vrijdag 11 november 2022 is mboRijnland toegetreden als nieuwe partner bij Leiden Kennisstad. De samenwerking Leiden Kennisstad startte in 2017 met de kennispartners Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC en de gemeente Leiden en werd in 2020 uitgebreid met Naturalis Biodiversity Center. De overeenkomst vormt de basis voor verdere versterking van de onderlinge samenwerking.

Foto Simone Both.
Vlnr: Maaike Romijn, Naturalis, Annetje Ottow, Universiteit Leiden, Joeri vd Steenhoven, Hogeschool Leiden, Otto Jelsma, mboRijnland en Fleur Spijker, gemeente Leiden

Maaike Romijn, scientific director Naturalis Biodiversity Center en voorzitter Leiden Kennisstad: “Met Leiden Kennisstad zetten we in op samenwerking om impact te maken op de belangrijke maatschappelijke thema’s zoals gezondheid en lifestyle, kwaliteit van de leefomgeving, biodiversiteit en duurzaamheid, en cultureel erfgoed. We doen dit samen met de bewoners, en we hebben een prominente plaats voor jongeren en jong talent. Daarom zijn we ook zo blij dat mboRijnland zich heeft aangesloten.”

De samenwerking Leiden Kennisstad heeft veel te bieden voor de vraagstukken en opgaven in de stad en de wereld. Het doel is enerzijds om de kennisinstellingen in Leiden meer te laten floreren en anderzijds om de verbinding tussen de kennis van die instellingen en de inwoners van de stad te versterken. Dit resulteerde onder meer in de eretitel European City of Science die Leiden dit jaar mocht dragen. Verder is o.a. samenwerking rondom het welzijn van studenten versterkt, het Leiden Education Fieldlab (het LEF) opgericht en het programma Leren met de Stad heeft zich als concept doorontwikkeld, wat zowel voor de stad, de studenten én de opleidingen veel impact heeft gemaakt. Daar zijn we met elkaar trots op!

mboRijnland heeft in Leiden maar liefst vijf vestigingen. Hier leren de studenten niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. mboRijnland werkt al op veel vlakken samen met de gemeente Leiden en andere Leidse (kennis-)instellingen, zoals bij PLNT Leiden waar mbo-studenten samen met hbo-studenten begeleiding krijgen bij het starten van een eigen bedrijf. Op het Leiden Bio Science Park (LBSP) werkt het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences samen met tientallen partners in een publiek-private samenwerking. Met de onlangs toegekende RIF-subsidie wordt de aansluiting van het mbo-onderwijs met de arbeidsmarkt verstevigd. Ook heeft mboRijnland een aantal practoraten waar praktijkonderzoek wordt gedaan. Studenten gaan Leiden in om in gesprek te gaan met bedrijven, bewoners en gemeente op oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.

Otto Jelsma, voorzitter Bestuur mboRijnland: “Leiden profileert zich als kennisstad en mboRijnland maakt Leiden als kennisstad compleet met de bijna 9.000 studenten die een vak leren en daarmee straks een relevante bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, mobiliteit, woningbouw, de zorg, kinderopvang, techniek en horeca.”

mboRijnland is een belangrijke schakel in het Leidse kennis-ecosysteem en daarom een zeer welkome toevoeging aan de samenwerking. Met deze officiële toetreding zet Leiden zich nog sterker op de kaart als City of Science!