Waardering van studenten voor mboRijnland stijgt

Uit onderzoek onder ruim 7000 studenten van mboRijnland blijkt dat de docenten met een rapportcijfer van 7,2 gewaardeerd worden. De jaarlijkse enquête is tussen maart en juni 2021 door studenten van alle opleidingsrichtingen ingevuld. De waardering is op alle onderwerpen*, uiteenlopend van begeleiding en didactiek tot leermiddelen en keuzedelen, gestegen ten opzichte van 2020. Zo heeft de opleiding gemiddeld een rapportcijfer van 6,8 gekregen en de school een gemiddeld rapportcijfer van 6,6.

Bestuursvoorzitter van mboRijnland Otto Jelsma licht toe: “We zijn erg trots op deze resultaten! Elke dag wordt er door iedereen hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de tevredenheid van studenten te verbeteren. De feedback van onze studenten is dan ook een geweldig compliment aan onze docenten. Het was een lastige periode waarin veel flexibiliteit en professionaliteit van docenten en studenten werd gevraagd. We vinden het belangrijk dat studenten tevreden zijn over zowel hun opleiding als over de docenten en dat zij het prettig vinden om bij mboRijnland te studeren.”

Stages
Een overgroot deel van de studenten heeft ‘gewoon’ stage kunnen lopen, ondanks dat bepaalde sectoren zeer hard door de coronamaatregelen zijn getroffen. Slechts 8% van de studenten heeft een alternatieve stage moeten doen, zoals een vervangende opdracht op school. Zoals eerdere jaren wordt de beroepspraktijkvorming door studenten als zeer waardevol ervaren en geven zij aan hier veel te leren.

Online onderwijs
Dit jaar is voor het eerst online onderwijs als onderdeel meegenomen in de enquête, gezien het grootste deel van de lessen al ruim een jaar digitaal plaatsvindt. Dit wordt voor veel studenten als uitdagend ervaren. Zij geven aan dat er thuis vaak teveel afleiding is en dat zij zich minder goed kunnen concentreren dan tijdens de fysieke lessen. Studenten hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor fysieke lessen (90%). De waardering voor docenten is met een 7,2 beoordeeld. De studenten waarderen de manier van feedback geven, motiveren, het geven van korte opdrachten en hoe de docenten hun best doen om de online lessen aantrekkelijker te maken. Afwisseling in de vorm van online lesgeven vinden de studenten belangrijk.

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
Ruim 200 vavo-studenten van mboRijnland hebben een aparte vragenlijst specifiek voor de Vavo ingevuld. Ook uit dit onderzoek* blijkt dat de tevredenheid ten aanzien van alle onderdelen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De vakkennis van docenten wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 en de mentor scoort een 7,5 voor de begeleiding. Wat verder opvalt is dat de opleiding zeer goed aansluit op de verwachtingen van de student (80%) en dat de informatievoorziening aan de student erg hoog gewaardeerd wordt op verschillende onderdelen. Directeur Vavo Judith Geraedts: “We vinden het belangrijk studenten het onderwijs en de begeleiding te geven waar zij behoefte aan hebben. We steken hier veel tijd en energie in en het is fijn dat dit ook zo gewaardeerd wordt. Juist in een periode waar meer contact op afstand plaatsvindt, is het extra belangrijk dat de student zich gesteund voelt en altijd bij ons terecht kan. Ook zijn we als team heel hard bezig om de behoeften van de studenten nog inzichtelijker te maken, zodat we ook voor de lichting nieuwe studenten goed kunnen inspelen op zaken als sociaal welbevinden en vaardigheidslessen.”