Onderwijs, ondernemers en overheid bekrachtigen samenwerking Retail Innovatie & Experience Campus

Vandaag ondertekenden de partners van de Retail Innovatie & Experience Campus (RI&EC) hun samenwerkingsovereenkomst. In de Retail Campus werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid samen aan vernieuwende en aantrekkelijke winkelgebieden met goed opgeleid personeel. Dit doen ze samen met studenten in retail innovatie labs in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De samenwerkingsovereenkomst is getekend door:

  • Gemeente Leidschendam-Voorburg – wethouder Astrid van Eekelen
  • Haagse Hogeschool – Hans Camps
  • mboRijnland – Otto Jelsma
  • MKB Leidschendam-Voorburg – Benedikte Zijlstra
  • ROC Mondriaan – Harry de Bruijn

Resultaten
Studenten en ondernemers hebben het afgelopen jaar al in verschillende living labs samengewerkt. Alfred van Kesteren, voorzitter Stichting Promotie Leidschendam Centrum: “Dankzij het enthousiasme van de studenten hebben voor het eerst 10 van onze ondernemers succesvol samengewerkt. Zij zijn blij met het verkregen inzicht in de combinatie van gezamenlijke verkoop zowel online als in de winkels. De uitwisseling van de kennis en vaardigheden van studenten met de retailervaring van ondernemers smaakt naar meer!”

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland, spreekt namens de drie onderwijsinstellingen als hij zegt: Het bundelen van de krachten in de Retail Campus is goed voor zowel het bieden van vernieuwend onderwijs aan studenten, als voor ondernemers om aan te blijven sluiten op de snelle ontwikkelingen in de retailsector en de vraag van de klant. We kunnen het niet alleen, het succes zit in de kracht van de samenwerking, het openstellen voor kennisdeling en het opdoen van nieuwe vaardigheden.

Toekomst
Na de zomer starten er weer nieuwe labs. De input hiervoor wordt onder meer opgehaald bij de ondernemers(verenigingen). Zo zijn er labs die betrekking hebben op het doen van onderzoek, het ontwikkelen van praktische tools, zoals een app of een digiscan of het testen van technologieën in de winkel, zoals een spy bril. Ook het implementeren van voorstellen die zijn voortgekomen uit de labs van afgelopen jaar staat op de agenda.

Astrid van Eekelen, wethouder: “Ik ben erg blij met de samenwerking in de campus. De retailondernemer krijgt de komende jaren met veel uitdagingen te maken, onder andere op het gebied van digitalisering, innovatie en de beschikbaarheid van goed personeel. Het is belangrijk dat zij weten hoe ze deze uitdagingen moeten aangaan zodat ze hun klanten goed kunnen blijven bedienen. Onze ondernemers zijn namelijk erg belangrijk voor levendige en aantrekkelijke winkelgebieden waar onze inwoners graag komen shoppen en verblijven”.