mboRijnland organiseert eerste Groene Hart Conferentie voor versterken samenwerking VO en MBO

Vandaag organiseerde mboRijnland voor de eerste keer de Groene Hart Conferentie. Een bijeenkomst voor directeuren van VO-scholen in de regio en mboRijnland. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad verzorgde een keynote samen met Henk Hagoort, voorzitter van de VO-raad. 

Vervolgens namen de heren Tekin en Hagoort naast Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland, en Kees Vreugdenhil, bestuur Stichting Fioretti Teylingen, plaats in het rondetafelgesprek ‘Kansen voor de toekomst’. Hier werden thema’s als doorlopende leerroutes, voortijdig schoolverlaten, de afnemende instroom van mbo-studenten en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt besproken.

Otto Jelsma, mboRijnland: “Deze ontmoeting tussen vo en mbo is een mooie eerste stap in de verdere samenwerking. We hopen kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We moeten het met elkaar doen om onze jongeren te begeleiden en zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden op weg naar een passende plek op de arbeidsmarkt.”

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad, voegt hieraan toe: “We willen de talenten van onze studenten optimaal benutten. Dat is hard nodig, aangezien onze samenleving staat te springen om mbo’ers. Een goede samenwerking tussen het vo en het mbo is cruciaal om ervoor te zorgen dat we talent op de best passende opleidingen krijgen”.

Na het plenaire gedeelte gingen collega’s van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs tijdens verschillende workshops met elkaar in gesprek.

 

Doorlopende leerroutes

Doel van deze dag is om de samenwerking tussen vo en mbo nog verder te versterken en te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om deze verder uit te breiden. Afgelopen jaren zijn al mooie samenwerkingen ontstaan tussen mboRijnland en diverse vo-scholen, waar vmbo-leerlingen op hun eigen school een mbo-2 opleiding kunnen volgen met hun eigen docenten en in hun vertrouwde omgeving. Dat blijkt succesvol om vmbo-leerlingen te stimuleren een vervolgopleiding te volgen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt versterkt.

Henk Hagoort, voorzitter VO-raad: “Het is belangrijk om samen te werken aan het weghalen van de schotten tussen schoolsoorten. Dat is niet alleen goed voor een soepele overgang naar vervolgonderwijs, maar draagt ook bij aan het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen.”

Voortijdig schoolverlaten

Daarnaast is een belangrijk thema het voortijdig schoolverlaten. Om uiteenlopende redenen zijn er nog steeds vo-leerlingen en mbo-studenten die zonder startkwalificatie de school of opleiding verlaten. Na een daling van het percentage voortijdig schoolverlaters in 2019-2020 is het percentage in 2020-2021 weer licht gestegen. Van de vo-leerlingen maakt 0,42% (0,40% het jaar ervoor), de opleiding niet af, voor mbo-studenten ligt dit percentage op 4,94% tegen 4,60% in 2019-2020. In totaal ging het om 24.385 jongeren die zonder startkwalificatie de opleiding of school verlaat (Bron: ministerie OCW, maart 2022). Motivatieproblemen, psychische problemen, de naweeën van corona, verkeerde studiekeuze en liever werken dan in de schoolbanken zijn onderzochte redenen hiervoor.

Stip op de horizon

De bijeenkomst moet er onder meer toe leiden dat vo en mbo elkaar beter weten te vinden en dat vo en mbo samen kunnen zorgen voor een goede start van de jongeren op de arbeidsmarkt.

Foto: Vlnr: Adnan Tekin (MBO Raad), Henk Hagoort (VO-raad), Kees Vreugdenhil (Stichting Fioretti Teylingen) en Otto Jelsma (mboRijnland)