Samenwerken?
Neem contact op

Contactformulier

Word
stagebedrijf

Meer informatie

Lopende samenwerkingen

Meer informatie

Uitdagingen
De veiligheidsbranche staat voor drie grote uitdagingen: omgaan met agressie, met ondermijning en met de effecten van social media. 

 • Omgaan met agressie
  Hospitality binnen het uniformberoep is een belangrijke pijler om agressie te voorkomen. De uniformdrager is de professional die op straat, in het publieke domein, het gesprek met de burger aangaat over het gedrag dat de burger laat zien. De veiligheidsbranche wil af van het stigma dat de man of vrouw in uniform als gezagsdrager tegenover de burger staat. 
 • Ondermijning tegengaan
  Tegelijkertijd zijn boa’s, handhavers en beveiligers alert op ondermijning in het private domein. Op de onderwereld die steeds vaker gebruikmaakt van de bovenwereld om dingen voor elkaar te krijgen. Die daarvoor financieel kwetsbare ondernemers onder druk zet. Die hun bedrijfsruimten en bedrijfsvoering onderdeel maken van hun misdadige praktijken. 
 • De effecten van social media
  Wie een uniform draagt, krijgt vroeg of laat te maken met situaties die in principe traumatisch zijn. De branche is daar alert op. Nazorg is altijd al onderdeel geweest van de veiligheidsketen. Door social media en de neiging van burgers om alles daarop vast te leggen, kunnen uniformdragers zo maar een traumatische gebeurtenis vaker meemaken. Dat maakt het belang van nazorg alleen maar groter.  

Wij bewegen mee
We maken studenten klaar voor het beroepenveld. De dag na hun diplomering staan zij in het werkveld als boa, handhaver of beveiliger. Krijgen ze dus te maken met alle facetten die bij dat uniformberoep horen. Daar leiden we hen voor op. Nagenoeg al onze docenten komen bij Defensie of bij de politie vandaan. Zij weten exact waar onze studenten straks mee te maken krijgen. 

De perceptie waarmee onze studenten aan hun opleiding beginnen, is om zo snel mogelijk door te stromen naar de Politieacademie. Mocht dat niet lukken – en die kans is groot – dan reiken wij hun graag een plan B aan. Laten we hun zien dat zij ook als beveiliger, handhaver of boa een uitdagend beroepsperspectief hebben. Daarvan geven we hun een zo realistisch mogelijk beeld, waarbij we meebewegen op de ontwikkelingen in de maatschappij. 

mboRijnland heeft in zijn modulair aanbod van onderwijs diverse keuzedelen. Daarmee kunnen we snel en adequaat aansluiten op het werkveld van morgen.  

Ons aanbod in de regio
mboRijnland biedt in deze branche vier opleidingen aan: de niveau 2-opleiding Beveiliger (Alphen aan den Rijn, Leiden), de niveau 3-opleiding Beveiliger (Alphen aan den Rijn, Leiden), de niveau 3-opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (Alphen aan den Rijn) en de niveau 4-opleiding Leidinggeven Op Basis Van Vakmanschap (Gouda, Alphen aan den Rijn). De laatste opleiding is een opstap naar een hbo-opleiding. De opleidingen in de veiligheidsbranche bedienen primair het Groene Hart, de Bollenstreek, het Westland en Schiphol.  

BBL-trajecten op maat
Opmerkelijk is de groeiende vraag naar snel inzetbare beveiligers. mboRijnland speelt daarop in door in samenwerking met beveiligingsbedrijven BBL-trajecten te ontwikkelen, al dan niet in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). We zien dat mboRijnland in toenemende mate zich ontwikkelt tot een opleidingshub die de regio bedient met Rijnlands denken, gebaseerd op verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie. We komen bij veel bedrijven en gemeenten over de vloer. Bedrijven en gemeenten ervaren mboRijnland als de opleidingsinstelling waarmee zij goed kunnen samenwerken. 

Samenwerkingen in de regio

Samenwerkingen Gemeenten

 • De gemeente Den Haag werft nieuwe handhavers. mboRijnland is bij de intake aanwezig om te beoordelen of de aanmelders leerbaar zijn. Als de gemeente hen aanneemt, worden zij direct bij mboRijnland ingeschreven als student en beginnen ze aan het maattraject dat mboRijnland voor gemeente Den Haag heeft ontwikkeld 
 • De gemeente Gouda heeft een platform ontwikkeld waarop mboRijnland samen optrekt met onder meer het College van B&W, de politie, de Nederlandse BOA Bond en het Hoornbeeck College. Het doel is hoe mensen enthousiast te krijgen en te houden voor een uniformberoep. Het platform evolueert van een praatgroep naar een werkgroep. In de werkgroep kijken we hoe we zo effectief mogelijk stageplaatsen bij de politie kunnen invullen. De studenten ervaren dat zij ook in een ondersteunende functie bij de politie kunnen werken.  

 

Samenwerkingen Scholen

 • Het Scala College in Alphen aan den Rijn heeft een gewild keuzevak Uniformberoepen. Docenten van mboRijnland verzorgen zeven van de dertien lessen, voor een deel op het Scala College en voor een deel op de mboRijnland locatie in Alphen aan den Rijn.  
 • Het Hoornbeeck College in Gouda is partner in de bovengenoemde samenwerking met de gemeente Gouda. Door samen te werken kunnen we meer volume aanbieden, waardoor we een aantrekkelijker partner worden als kennisinstituut en als leverancier van stagiairs.  

Samenwerkingen met organisaties

Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn
In de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn verzorgt mboRijnland hybride leertrajecten voor de opleiding Beveiliger (niveau 2 en 3) en een LLO-traject in de avond. We ontwikkelen een hybride maattraject voor de niveau 4-opleiding  Leidinggeven Op Basis Van Vakmanschap, waarbij we een derde van de opleiding vullen met specifieke leidinggevende taken die in de gevangenis voorkomen. 

Samenwerken? Neem contact op

mboRijnland kent de veiligheidsbranche van binnenuit. In ons opleidingenaanbod volgen wij de ontwikkelingen in de branche op de voet. Heeft uw bedrijf of uw gemeente goede opdrachten voor onze studenten? En bent u bereid samen met onze collega’s studenten te ondersteunen in hun leerproces? Neem dan contact op met ons docententeam via onderstaand formulier. Laten we samen een win-winsituatie creëren: voor u, de student en de opleidingen.