Uniek LLokaal Expeditie voor Arabischtaligen helpt inwoners Midden-Holland naar werk 

De eerste groep deelnemers die heeft meegedaan aan de LLokaal Expeditie voor Arabischtaligen heeft dit traject feestelijk afgesloten in Gouda. De groep is begin november gestart met zeven deelnemers. Op donderdag 7 december ontvingen alle deelnemers een bewijs van deelname. De deelnemers zijn vol vertrouwen om op korte termijn passend werk te vinden. 

Na drie LLokaal Expedities kwamen de arbeidsmarktpartijen in Midden-Holland met de vraag of een speciale editie van de LLokaal Expeditie georganiseerd kon worden als vervolg op de ‘Ontdek Je Talentdag’ voor Arabischsprekenden in juni. Taal en culturele achtergrond zijn vaak drempels die overwonnen moeten worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze intensieve Expeditie helpt de deelnemers de eerste stappen op de arbeidsmarkt te kunnen en durven zetten.

Begeleiden naar werk of scholing

De LLokaal Expeditie is een groepstraject met individuele coaching voor mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit traject is bestemd voor werkzoekenden uit Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen). De Expeditie geeft de deelnemers de aandacht en het vertrouwen in de stappen die zij gaan zetten op de arbeidsmarkt. Het traject voor de Arabischtaligen bestaat uit zeven bijeenkomsten van drie uur. LLokaal Expeditie werkt met drie tolken, waarvan er twee vrijwilliger zijn. Deze twee volgen ook het programma voor hun eigen stappen naar werk.

Een van de deelnemers vertelt: “Ik ben heel blij met de hulp van de trainers. Ik voel mij vertrouwd en gerespecteerd. Wij zijn net met de groep naar een banenmarkt geweest. Het was heel fijn om zoveel bedrijven bij elkaar te zien. Ik weet steeds beter wat ik wil qua werk.”

De organisatie is in handen van LLokaal (mboRijnland) in samenwerking met de arbeidsmarktpartijen in Midden-Holland. Doel van het traject is om de deelnemers te begeleiden naar werk of scholing.

Volgende groep start december 

Deze week is ook de 5e LLokaal Expeditie gestart met vooral deelnemers van 50 jaar en ouder.  Geert Neelen, projectleider LLokaal Expeditie: “De eerste Expeditie Anderstaligen was een pilot. De enthousiaste reacties van de deelnemers laten in elk geval zien dat dit traject duidelijk in een behoefte voorziet. Hopelijk krijgt deze editie in 2024 een vervolg. Ook andere gemeenten in Nederland hebben interesse getoond in dit unieke traject.”

Over LLokaal   

LLokaal inspireert, activeert en faciliteert iedereen die duurzaam inzetbaar wil blijven op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit gebeurt met loopbaanoriëntaties die matchen naar onderwijs of werk. Het is een regionaal knooppunt waar onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenkomen en samenwerken. De ambitie van LLokaal is een gezonde arbeidsmarkt waar de werkenden in hun kracht staan. LLokaal is een initiatief van mboRijnland. Kijk voor informatie op http://llokaal.nl