Samenwerking met Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, CIV Smart Technology en mboRijnland voor innovatief onderwijs

Samen met de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool en het CIV Smart Technology ondertekende mboRijnland vandaag de intentieverklaring: samenwerken aan innovatief onderwijs. De partners leggen de ambitie vast in een intentieverklaring, om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder uit te bouwen en hiermee het lerend regionaal netwerk te versterken.

Samen aan de slag
De komende tijd werken alle partners verdere plannen uit. Met het tekenen van deze intentieverklaring geven de partners aan met elkaar een samenwerkingsagenda op te stellen waarbij het hybride leren de vorm is van innovatief onderwijs. Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur mboRijnland: “Samenwerken in een technohub maakt het vak techniek niet alleen interessanter, maar zorgt er ook voor dat vakmanschap centraal blijft staan. Voor de steeds kritischer wordende student is het van belang om een opleiding te volgen die goed aansluit op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.”