Leren met de Stad krijgt komende drie jaar subsidie

Het onderwijsinitiatief ‘Leren met de Stad’ van Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en gemeente Leiden ontvangt de komende drie jaar subsidie om onderwijs en onderzoek met de stad te verbinden. Dankzij de subsidie kan Leren met de Stad de komende jaren met studenten, stedelijke organisaties en inwoners werken aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in en rondom Leiden. Sinds januari 2023 is mboRijnland partner bij Leren met de Stad.

City Deal Leiden

Leren met de Stad is de Leidse invulling van het nationale City Deal Kennis Maken-programma, waarin twintig steden en hun kennisinstellingen studenten inzetten om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en lokale maatschappelijke opgaven te versterken. Projectleider Piet Hein van der Ploeg: “De subsidie is een bekroning op het werk dat in de afgelopen jaren binnen Leren met de Stad is gedaan door gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden, in samenwerking met organisaties in de stad én de bewoners. Het succes van Leren met de Stad is vooral ook aan hen te danken. Vanaf 2023 is mboRijnland ook aangesloten bij Leren met de Stad, samen kunnen we nog meer studenten gaan inzetten in Leiden.”

Projecten Leren met de Stad

Bij Leren met de Stad werken studenten en onderzoekers van het wo, hbo en mbo samen met organisaties als Incluzio, SOL en BuZz en inwoners aan maatschappelijke uitdagingen. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, stage, of afstudeeropdracht. Elk semester gaat een nieuwe groep studenten aan de slag met vraagstukken die spelen in Leiden. Zo onderzocht een universiteitsstudent Antropologie de sociale cohesie in Leiden-Noord en hebben studenten Geneeskunde gewerkt aan het verbeteren van het mentaal welzijn van studenten. Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van de hogeschool hebben in samenwerking met Humanitas Rijnland en SchuldHulpMaatje een training ‘Goed met Geld’ ontwikkeld. Ook geven zij elk semester sociaal en juridisch advies aan bewoners bij het inloopmoment ‘Een Goede Buur’ van welzijnsorganisatie Incluzio. Een ander onderdeel van Leren met de Stad is de Leergemeenschap STAD, waar docenten, onderzoekers, ambtenaren en stadspartners elkaar trainen om onderwijs en onderzoek rond maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen. Leren met de Stad wil verder groeien en nieuwe projecten ontwikkelen die de leefbaarheid in de stad Leiden helpen verbeteren.

Over Leren met de Stad

Het onderwijsproject Leren met de Stad is onderdeel van de City Deal Kennis Maken, een landelijk programma voor steden met veel kennisinstellingen, met als doel de samenwerking en kennisdeling tussen die kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te versterken. Leren met de Stad is een samenwerking tussen de Gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, mboRijnland en verschillende maatschappelijke organisaties uit de Leidse regio. Als onderdeel van hun studie werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, samen met bewoners, professionals en organisaties vanuit een fysieke plek in Leiden Noord of op andere locaties in de stad.

Studenten worden bij Leren met de Stad ook voorbereid op het professionele werkveld. Al tijdens hun opleiding gaan ze aan de slag gaan met maatschappelijke kwesties die ze later ook in de (beroeps)praktijk tegenkomen. Daarnaast doen ze kennis op, leren ze praktische en communicatieve vaardigheden en dragen ze bij aan een betere stad. Voor onderzoekers zijn er via Leren met de Stad ook mogelijkheden om bij te dragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken op lokaal of regionaal niveau.