Kamerlid bezoekt rekenonderwijs mboRijnland

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) woont vrijdag 30 november extra rekenonderwijs bij. Met onderwijs in zijn portefeuille bezoekt de heer Van Meenen graag het onderwijs zelf zodat hij daar een juist beeld van krijgt. Op het programma staat allereerst het verschil tussen rekenen op de basisschool en rekenen in het mbo. Daarna wordt ingegaan op het verschil tussen wiskunde en rekenen. Als voormalig wiskundedocent van onze organisatie kan juist dat onderdeel nog wel eens voor verrassende inzichten zorgen. Volgende week wordt in de Kamer verder gesproken over het rekenonderwijs in het mbo.