BSO Wijs en mboRijnland bundelen krachten voor groeiende vraag naar pedagogisch medewerkers buitenspelen

BSO Wijs en mboRijnland starten een intensieve samenwerking om het keuzedeel BSO 8-12 jaar uit te breiden op het gebied van avontuurlijk buitenspelen. Het keuzedeel is interessant voor medewerkers van BSO’s zodat zij kinderen óók buiten optimaal kunnen begeleiden.

Groeiende vraag naar pedagogisch medewerkers die kinderen buiten kunnen begeleiden
Er komen steeds meer BSO’s waar buitenspelen centraal staat. Hierdoor groeit de vraag naar pedagogisch medewerkers die kinderen buiten kunnen begeleiden. BSO Wijs ziet dat de generatie net afgestudeerden steeds minder vaak zelf heeft buiten gespeeld in zijn of haar jeugd. Ze weten niet wat je allemaal kunt doen buiten en ze vinden het spannend om met een grote groep kinderen vrij te spelen. Om deze generatie ook buiten inzetbaar te maken wordt de focus gelegd op buitenspelen binnen het keuzedeel BSO 8-12 jaar.

Tijdens de lessen krijgen pedagogisch medewerkers onder andere specialistische kennis toegereikt over risicovol spelen, de ontwikkeling van een kind en mogelijke buitenactiviteiten. Ze leren risico’s inschatten op diverse speelplekken, groepsoverzicht houden, omgang met gedrag en veiligheid in het verkeer. Ook de rol van ouders komt aan bod: wat als een kind vies wordt of een bult oploopt? Hoe ga je hiermee om, wat vind ik als pm’er zélf spannend en hoe vertaal je dat naar beleid en visie? Tevens wordt er aandacht besteed aan het wettelijke kader en de GGD,  zodat de regels direct naar de praktijk vertaald worden.

Beschikbaar vanaf september
In september 2021 start het keuzedeel BSO 8-12 jaar met de aanvulling Buitenspelen. Hiermee ontwikkelen BSO Wijs en mboRijnland een waardevol leeraanbod voor pedagogisch medewerkers om kennis te maken met deze opvangsoort en praktische tools in handen te krijgen om buiten met grote groepen kinderen te werken. BSO Wijs richt zich in de samenwerking vooral op het delen van expertise, de excursies, stageplekken en praktijktrainingen. mboRijnland neemt het ontwerpen en ontwikkelen van het onderwijs voor haar rekening.