Actieve rol studenten stagemarkt Welzijn Leidschendam

Het MBO College Welzijn organiseerde op 25 september een stagemarkt voor eerstejaarsstudenten. In Leidschendam speelden tweede- en derdejaarsstudenten een belangrijke rol tijdens deze markt. Zij vertelden over hun eigen stage-ervaringen en gaven workshops. ‘Had ik zo’n markt maar gehad tijdens mijn eerste jaar,” zegt derdejaarsstudent Lisa.

De stagemarkt in Leidschendam was gericht op de eerstejaarsstudenten Onderwijsassistent en (Gespecialiseerd) medewerker kinderopvang. “Het doel was om studenten goed voor te bereiden op hun eerste stage,” vertelt docente Alex Nieulant Pelkman. “Dat is voor veel studenten best spannend. Ze weten niet altijd goed wat ze precies kunnen verwachten van de stage. Deze markt helpt ze bij het kiezen van de juiste stageplek.”
De markt vormt onderdeel van een bredere voorbereiding op de stage, vertelt Alex. “Studenten krijgen het blok ‘Ondernemende vaardigheden’. Ze leren daarin goede sollicitatiebrieven te schrijven en goede telefoongesprekken te voeren. Dat vinden studenten best lastig, ja, ook telefoneren. Ze appen liever, dat doen ze immers de hele dag door, dat is veiliger. Ze zijn vaak heel zenuwachtig voor een telefoongesprek. Soms weten ze helemaal niet goed wat ze dan precies moeten zeggen.”

Studenten houden tafelgesprekken tijdens stagemarkt Leidschendam-Voorburg.

Studenten geven workshops

Op de stagemarkt in Leidschendam waren drie instellingen voor kinderopvang aanwezig. Werknemers van Triodos, Jongleren en Partou  De docenten kozen er verder voor om ook tweede- en derdejaarsstudenten een rol te laten spelen tijdens de stagemarkt. Ze hadden een stand gemaakt waarin ze informatie gaven over alles wat er komt kijken bij de beroepspraktijkvorming. Verder gaven de studenten verschillende workshops, onder andere over het inbakenen van baby’s, het aankleden van een kind volgens de protocollen van de kinderopvang en het volgens de regels opmaken van een kinderbed. “Verder gaven een aantal studenten een workshop over het herkennen van kinderziekten. Ze gaven eerst een presentatie, daarna een overzicht van een aantal ziekten waarin kinderen vlekken op de huid krijgen en tenslotte een quiz waarin de deelnemers foto’s van kinderen met vlekken moesten koppelen aan de juiste ziekte. Echt een ontzettend interessante en leuke workshop.”


Tafelgesprekken

Verder hielden studenten in tweetallen tafelgesprekken met eerstejaarsstudenten. De derdejaarsstudenten Lisa en Aleyna waren verrast over de goede vragen die de eerstejaarsstudenten stelden. “Ze hadden zich echt goed voorbereid,” vertelt Lisa. “Ze waren enthousiast,” bevestigt Aleyna. “Ik had verwacht dat de studenten niet geïnteresseerd zouden zijn, maar dat was helemaal niet het geval.” De eerstejaars wilden heel graag weten wat ze op de stage konden verwachten, vertelt Aleyna. “Welke taken hebben ze? Hoe zit het met de uren?” Ze heeft samen met Lisa zelfs een student Onderwijsassistent overgehaald om over te stappen naar de kinderopvang. “Dat meisje twijfelde al een hele tijd  tussen het basisonderwijs en de kinderopvang. Wij hebben haar veel enthousiaste verhalen over de kinderopvang verteld. Dat meisje bedankte ons voor de informatie en vertelde dat wij haar hadden overgehaald om te switchen naar de opleiding Medewerker kinderopvang.” Lisa : “Het is goed om studenten bij zo’n stagemarkt te betrekken. Wij vertellen het echte verhaal, oprecht. Eigen ervaringen zijn nooit verkeerd. Het is jammer dat ik deze markt niet in het eerste jaar heb gehad.”

Stempels

Om de motivatie van de eerstejaarsstudenten te stimuleren, kregen ze een stempelkaart mee. De tweede- en derdejaarsstudenten gaven de stempels. Alex: “Maar alleen als ze vonden als de eerstejaarsstudenten een geïnteresseerde houding hadden.” Dat was geen probleem. “Nou ja, bij één groepje wel,” zegt Aleyna. “Die zaten onderuitgezakt naar ons verhaal te luisteren. Maar ja, om nou geen stempel  te geven… dat is best lastig. Het zijn net als ik studenten.” Ze snapt de desinteresse wel. “Het waren studenten Onderwijsassistent. Die hebben natuurlijk niet veel belangstelling voor een verhaal over de kinderopvang. Dat begrijp ik wel.”

Saamhorigheid

Alex is net als Lisa en Aleyna erg positief over de stagemarkt. “Van eerstejaarsstudenten hoor ik dat ze er veel aan gehad hebben. Het zorgt er bovendien voor dat de studenten uit verschillende leerjaren elkaar leren kennen. Dat is goed voor het gevoel van saamhorigheid van het team Welzijn in Leidschendam-Voorburg.”