Wat ga je leren?

Je leert tijdens de opleiding alles om in een laboratorium monsters te analyseren op de inhoud en de kwaliteit. Dit kunnen allerlei monsters zijn, van grondstoffen van de chemische industrie, oppervlaktewater, drinkwater, geneesmiddelen tot levensmiddelen. Studenten van de opleiding biologisch medisch analist en chemisch-fysisch analist (versneld of regulier) volgen de eerste twee jaar een gezamenlijk programma. Hierna kies je zelf het gewenste profiel.

Je leert de chemische- en/of fysische achtergronden van de analyses voor de technieken die je gebruikt. Je leert om zelfstandig analyses voor te bereiden, uit te voeren en hierover te rapporteren. Ook leer je samenwerken met anderen tijdens projecten en in de les. Alles wat je leert heeft betrekking op jouw toekomstige beroep. Een groot deel van de opleiding is praktisch. Je werkt in laboratoria op school en binnen bedrijven en instellingen. 

Hoe ziet de opleiding eruit?
Zou je willen werken in een ziekenhuislaboratorium, chemie, petrochemie, farmacie, of fysische chemie? Je leert tijdens de opleiding alles over werken met het voorbereiden en uitvoeren van chemische scheidingstechnieken en analyses. Bij chemie werk je aan specialistische analyses waaronder chomatografie, spectrometrie, titreren, en bananenolie of aspirine maken. We leren je analyses, onderzoeksvaardigheden en kwaliteitszorg uitvoeren in een laboratorium. Het eerste anderhalf jaar zijn de opleidingen Biomedische Analist en Chemisch-Fysische Analist hetzelfde. Halerwege leerjaar 2 kies je definitief voor de opleiding die het best bij jou past.

Wat ga je leren in het eerste jaar?
Als 1e-jaarsstudent start je met lessen chemie en biologie, zowel theorie als praktijk met daarnaast Nederlands, Engels, toegepaste wiskunde, studie- en computervaardigheden, allemaal passend bij de laboratoriumpraktijk. Op school sta je wekelijks twee tot drie keer in het laboratorium waarin je zoveel mogelijk werkt aan vragen uit het werkveld. Als analist in opleiding leer je allerlei vaardigheden zoals een planning maken, specialistische analyses uitvoeren en het optimaliseren van laboratoriumtechnieken, rekening houden met de veiligheid en het milieu, data verzamelen en rapporteren. Dit doe je bijvoorbeeld door in teamverband opdrachten op te lossen en te presenteren.

Wat maakt deze opleiding méér dan een mbo?
Als student Laboratoriumtechniek bij mboRijnland volg je je lessen in het gebouw van Hogeschool Leiden. De hogeschool is gelegen midden in het BioScience park van Leiden. In het gebouw hangt een prettige en open sfeer. Onze laboratoria zijn gevestigd op de 3e verdieping.

Verder werkt het MLO werkt samen met de hbo opleidingen Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-Informatica. We maken gebruik van dezelfde laboratoria. Studenten en docenten vanuit de opleidingen werken samen met onderzoekers in het Leiden Centre of Applied Bioscience, het LCAB. Als student heb je hier de mogelijkheid om deel te nemen aan een excellentie traject of je kunt daar stage lopen, waardoor de doorstroomoptie naar het HBO gemakkelijker is.

Vooropleidingseisen

Na je aanmelding wordt er samen met een docent uit het team bekeken welk studietraject en startmoment het best bij je zou passen. De opleiding Allround Laborant is een drie jarige opleiding op niveau 3 en Analist is vier jaar op niveau 4. Heb jij een exact vakkenpakket en sta je gemiddeld 7 of hoger? Dan kun je de mogelijkheid krijgen om de opleiding Analist versneld te doorlopen. Geen Biologie, NASK1 en of NASK2 in je pakket? Dan volg je extra onderwijs Chemie en/of Biologie. Daarnaast heeft iedere student bij ons de keuze om ondersteuningslessen Nederlands, Engels, Rekenen, Chemie en Biologie te volgen op het moment dat blijkt dat je daar niet zo goed in bent.

Als een van de weinige opleidingen kent het MLO bij voldoende aanmeldingen meerdere start momenten gedurende het studiejaar. Vraag hiernaar tijdens de intake.

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

Na je aanmelding, ontvang je een e-mail van studentzaken waar onder andere het document “studiekeuzeadvies Middelbaar Laboratoriumonderwijs” is toegevoegd. Hierin staat beschreven wat er gebeurt na je aanmelding. Zo staat er bijvoorbeeld dat we contact met je opnemen om een intakegesprek te plannen. Ook ontvang je een e-mail met de uitnodiging voor de eerste instroomactiviteit.

Aanvullende instroomactiviteiten
Bij deze opleidingen horen aanvullende instroomactiviteiten. Deelname hieraan is verplicht. Denk bij aanvullende instroomactiviteiten aan:

Intake kennismakingsgesprek
Bij het kennismakingsgesprek bespreken we de volgende zaken:

 • De beroepsaspecten:
  • Loopbaandossier middelbare school (indien in bezit)
  • Evaluatie praktijkles
 • De verwachtingen van de opleiding:
  • Meeloop- en/of open dag bijgewoond (verplichte activiteit)
  • Powerpoint voorlichting, deze heb je bij de aanmelding ontvangen van studentzaken
 • Jouw startmeter
 • De onderwijsbehoefte: wat je nodig denkt te hebben om de opleiding succesvol te volgen

Oriëntatiebijeenkomst
Na je examenuitslag neemt een van onze docenten contact met je op, daarna nodigen we je per e-mail uit voor een introductiebijeenkomst voor de zomervakantie. Tijdens de introductiebijeenkomst krijg je informatie over je definitieve boeken- en leermiddelenlijst, jaarrooster en start studiejaar.

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 4
Duur
4 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Leiden Zernikedreef (BOL)

Let op:
Aankomend studenten voor de MLO opleidingen worden zo passend mogelijk geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar niveau VMBO en het vakkenpakket met of zonder Biologie, NASK1 en NASK2, overgangsbewijs havo 4 of 5 met profiel en hbo opleiding met behaalde vakken en studiepunten.

Direct aanmelden

Open Dag Laboratoriumtechniek

Over jou

 • Chemie
 • In een laboratorium
 • Onderzoek & analyse
 • Zorgvuldig

In de praktijk

Je volgt de BOL-opleiding Chemisch-Fysisch Analist voor 3 tot 4 jaar, afhankelijk van jouw keuzedelen. Je stroomt door naar het hbo of gaat aan het werk! Je werkt bij een chemisch bedrijf, levensmiddelenbedrijf, waterleidingmaatschappij, keuringsdienst of farmaceut. 

Als chemisch-fysisch analist werk je in een laboratorium. Je werkt met de modernste apparatuur of je nu medicijnen produceert, olieproducten maakt of het oppervlaktewater of grondmonsters onderzoekt op zware metalen, stikstof of fosfaten. De grondstoffen en bepalingen moeten betrouwbaar zijn. Je analyseert of de kwaliteit van het product voldoende is of je test en verbetert de bepaling zelf. Met jouw kwaliteitscontroles help je mee om de kwaliteit van de producten op een hoog niveau te houden. Je werkt altijd zeer nauwkeurig en houdt je aan de procedures en richtlijnen. 

Je werkt in een team, waarbij samenwerken, communiceren, kwaliteit leveren, multitasken en op tempo werken tot de dagelijkse praktijk behoren. Je hebt geen moeite met rekenen en je bent goed in begrijpend lezen. Je denkt mee in oplossingen. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden ben je creatief in het bedenken van oplossingen. Stuk voor stuk eigenschappen die heel goed van pas komen binnen de laboratoriumtechniek. 

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • Keuzedelen
 • BOL
 • Kosten
 • Instroomactiviteiten
 • Bijzonderheden

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dat houdt in dat ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd binnen school wordt verzorgd en daarnaast de student stage loopt bij een erkend leerwerkbedrijf.

De eerste 1,5 jaar krijg je de basiskennis en vaardigheden aangeleerd binnen de biologie en chemie. In het tweede leerjaar volg je een korte oriënterende stage. In leerjaar 3 volg je 2-3 dagen stage en ga je 2 dagen naar school. In leerjaar 4 ga je 4 dagen stagelopen en 1 dag per week naar school. We hebben met een groot aantal laboratoriumscholen materiaal ontwikkeld, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het beroep. In de opleiding is er veel aandacht voor de beroepspraktijk.

Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding
Kosten van boeken en materialen
De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt de boeken voor het MLO bestellen bij de HLBookshop. Dit kan op de website https://www.hlbookshop.nl
Daarnaast heeft de opleiding bijzondere kosten. Er zal een labjas, veiligheidsbril en enkele laboratorium benodigdheden aangeschaft moeten worden. Deze kosten zijn ongeveer €65.

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.
Als je je aanmeldt voor deze opleiding krijg je de vraag om de startmeter en het kennismakingsformulier in te vullen. Twee vragenlijsten waarmee we je beter willen leren kennen. Deze neem je samen met je voorlopige cijferlijst mee naar de intake. We vinden het belangrijk dat je je goed oriënteert op deze opleiding. Je moet daarom naar één van onze Open Dagen zijn geweest of hebben deelgenomen aan een meeloopdag.
Deze opleiding wordt gegeven in het gebouw van de Hogeschool Leiden.
mboRijnland Zernikedreef
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
(071) 518 87 55
voorlichting.mlo@hsleiden.nl