Wat ga je leren?

Je leert tijdens de opleiding Allround Laborant monsters nemen, voorbereiden en analyseren. Dit doe je ter bevordering van bijvoorbeeld de productieprocessen van voedselwaren of de kwaliteit van materialen. 

Hoe ziet de opleiding eruit
Binnen de opleiding leer je veel verschillende analyses praktisch uitvoeren zodat je na de opleiding goed voorbereid bent om te kunnen gaan werken in een laboratorium van een ziekenhuislaboratorium, binnen de plant- en tuinbouw, biotechnologie, voedingsindustrie, farmacie, (petro)chemie of fysische chemie. Je leert tijdens de opleiding alles over werken met de microscoop, micro-organismen en het bereiden en uitvoeren van chemische analyses en de kwaliteitszorg in een laboratorium.

Je leert materialen voor onderzoek aan te nemen en te registreren. Je leert hier monsters van nemen en voorbereiden. We leren je deze te analyseren en de uitkomsten te rapporteren. Je leert stapsgewijs en precies te werk gaan. Beroep specifieke vakken die aan bod komen zijn o.a. chemie en biologie in het laboratorium, maar ook wiskunde en computervaardigheden. Je besteedt veel tijd aan de praktijk. Dit doe je in de laboratoria op school en binnen bedrijven en instellingen. Na de opleiding kan jij technische en specialistische laboratoriumanalyses uitvoeren

Wat ga je leren in het eerste jaar?
Als 1e-jaarsstudent start je met lessen praktijk biologie en chemie met bijbehorende theorie met daarnaast volgt je Nederlands, Engels, toegepaste wiskunde, studie- en computervaardigheden, allemaal passend bij de laboratoriumpraktijk. Als laborant in opleiding leer je allerlei vaardigheden zoals een planning maken, analyses voorbereiden en uitvoeren waarbij je rekening houdt met de veiligheid en het milieu. Dit doe je zelfstandig en in teamverband. Resultaten en data worden gerapporteerd en gepresenteerd.

Let op: als student Laboratoriumtechniek bij mboRijnland volg je je lessen in het gebouw van Hogeschool Leiden. De hogeschool is gelegen midden in het Bioscience park van Leiden. In het gebouw hangt een prettige en open sfeer. 

Wat maakt deze opleiding meer dan mbo?
Het MLO werkt samen met de hbo
opleidingen Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en Chemie. We maken gebruik van dezelfde laboratoria waar instructeurs en docenten de lessen verzorgen. Studenten en docenten vanuit de opleidingen werken samen met onderzoekers in het Leiden Centre of Applied Bioscience, het LCAB. Als student heb je hier de mogelijkheid om deel te nemen aan een excellentie traject of er stage te lopen. 

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4
We verwachten van je dat je:
-een kennismakingsdossier inlevert, waarin ook een stuk ingevuld wordt door je huidige opleiding
-een meeloopdag en/of Open Dag bijwoont
– een kennismakingsgesprek met ons voert waarbij wordt besproken:
  -De beroepsaspecten
  -De verwachtingen van de opleiding
  -Startmeter
  -Ondersteuning

In het kort

Leerweg
BOL
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Leiden Zernikedreef (BOL)

Direct aanmelden

Open Dag Laboratoriumtechniek

Over de opleiding

 • Veel praktijklessen
 • Vaak samenwerken
 • Werken in een laboratorium
 • Les op de Hogeschool Leiden

In de praktijk

Na drie jaar BOL-opleiding stroom je door naar de niveau 4 opleiding Biologische medisch of Chemisch-Fysisch analist of ga je aan het werk! Je werkt in het laboratorium van chemische bedrijven, plant- en zaadveredelingsbedrijven, milieu-, gezondheids- en keuringsdiensten, ziekenhuizen, proefstations voor kweektechnieken of in de voedings- en genotmiddelenindustrie. 

Als Allround Laborant verricht je routinematige, biologische en/of chemische analyses ter controle van productieprocessen. Je analyseert de inhoud van producten of je test en verbetert de kwaliteit van producten. Je werkt in een team, waarbij samenwerken, communiceren, kwaliteit leveren, multitasking en omgaan met druk tot de dagelijkse praktijk behoren. Je hebt geen moeite met rekenen en je bent goed in begrijpend lezen. Je denkt mee in oplossingen. Bij het uitvoeren van je werkzaamheden ben je creatief in het bedenken van oplossingen. Stuk voor stuk eigenschappen die heel goed van pas komen binnen de laboratoriumtechniek. 

Studie in cijfers

Aanvullende informatie

 • BOL
 • Kosten
 • Instroomactiviteiten
 • Bijzonderheden
BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Dat houdt in dat ongeveer zeventig procent van de onderwijstijd binnen school wordt verzorgd en daarnaast de student stage loopt bij een erkend leerwerkbedrijf.

De eerste 2 jaar krijg je de basiskennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om in biologisch en chemisch laboratorium te kunnen werken. In het derde leerjaar ga je 5 dagen per week op stage en heb je af en toe een terugkomdag op school om je voor te bereiden op de stageopdrachten en de beroepsexamens. We hebben met een groot aantal laboratoriumscholen materiaal ontwikkeld, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het beroep. In de opleiding is er veel aandacht voor de beroepspraktijk. We hebben met een groot aantal laboratoriumscholen materiaal ontwikkeld, waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het beroep. In de opleiding is veel aandacht voor de praktijk. Zo hebben we op school laboratoria waar je vanaf het begin van je opleiding direct praktisch aan het werk gaat. De praktijk sluit in leerjaar 1 en 2 aan bij de basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt om het beroep Allround Laborant uit te voeren. Ook heb je de mogelijkheid om keuzedelen te volgen. Met deze keuzedelen kan je dieper in je vakgebied duiken, maar ook kan je je vakmanschap verbreden. In leerjaar 3 ga je vijf dagen stagelopen, daarnaast heb je elke maand een terugkomdag, waar de stage wordt geëvalueerd en je voorbereid wordt op het beroepsgerichte examen.

Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding
Kosten van boeken en materialen
De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt de boeken voor het MLO bestellen bij de HLBookshop. Dit kan op de website https://www.hlbookshop.nl
Daarnaast heeft de opleiding bijzondere kosten. Er zal een labjas, veiligheidsbril en enkele laboratorium benodigdheden aangeschaft moeten worden. Deze kosten zijn ongeveer €65.

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.
Als je je aanmeldt voor deze opleiding dan word je uitgenodigd voor een praktijkintake. Daarnaast krijg je de vraag om de startmeter en het kennismakingsformulier in te vullen. Twee vragenlijsten waarmee we je beter willen leren kennen. Deze neem je samen met je voorlopige cijferlijst mee naar de praktijk-intake. We vinden het belangrijk dat je je goed oriënteert op deze opleiding. Je moet daarom naar één van onze Open Dagen zijn geweest of hebben deelgenomen aan een meeloopdag.
Deze opleiding wordt gegeven in het gebouw van de Hogeschool Leiden.
mboRijnland Zernikedreef
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
(071) 518 87 55
voorlichting.mlo@hsleiden.nl