Weer geslaagden voor Gezonde Start

Geslaagden Gezonde Start

Het is weer gelukt: op 5 februari behaalde een groep van 18 studenten uit het 3de jaar Pedagogisch Werk in Woerden de certificering voor ‘Gezonde Start’. Regina Lalmahomed, geschoold docent Gezonde Kinderopvang leidde gedurende een lesperiode van 10 weken van 3 lesuren per week de cursus. Het certificaat is het bewijs van extra kennis en is een toevoeging op het reguliere lesprogramma van de studenten.

In de cursus ontwikkelen de studenten diverse inzichten waaronder: hoe leer je samen met ouders de kinderen een gezonde voedingsgewoonte- en leefstijl aan; aanbieden van een actieve, veilige- en uitdagende omgeving voor de kinderen waarmee de studenten ook leren bijdragen aan gezond opgroeien van de kinderen.

Gezonde Kinderopvang
De docenten van mboRijnland Welzijn vinden dit onderdeel zo ter zake doen, dat er cursusonderdelen van Gezonde Start in het leerplan zijn opgenomen. In de training in Woerden zijn extra middelen vrijgemaakt om de training in zijn geheel aan te bieden, om zo de studenten in de gelegenheid te stellen een waardig certificaat te halen. Een aantal docenten van Welzijn zijn door de organisatie Gezonde Kinderopvang opgeleid als ROC docent Gezonde Kinderopvang.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. De ministeries zetten in op het ondersteunen van kinderopvang wat betreft gezonde leefstijl, zodat kinderen in een gezonde en veilige omgeving opgroeien en er structureel aandacht is voor gezonde leefstijl. Om dit doel te bereiken zijn in 2015, in opdracht van VWS, de scholing ‘Een Gezonde Start’ en de Aanpak Gezonde Kinderopvang ontwikkeld. Na een pilotjaar is in 2017 gestart met het breed uitrollen van Gezonde Kinderopvang.