Tweede editie Groene Hart Conferentie: ‘Co-creatie werkt!’

Op 25 januari vond de tweede editie van de Groene Hart Conferentie plaats, een bijeenkomst voor leidinggevenden in het voortgezet (beroeps)onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst werd georganiseerd door het voortgezet onderwijs Alphen aan den Rijn in samenwerking met mboRijnland.

Soepele overgang vo naar mbo

Doel van de conferentie was om met elkaar in gesprek te gaan over het versterken van de samenwerking tussen vo en mbo, met als specifieke focus een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De conferentie biedt een platform om belangrijke uitdagingen aan te pakken, zoals het gebrek aan onderwijspersoneel, het voorkomen van uitval en de vereiste transities op het gebied van onder andere energie, klimaat en zorg.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Mooi om met zovelen uit het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen te komen. De uitdagingen waar we als samenleving en als regio en het onderwijs voor staan, kunnen we alleen met elkaar oplossen. Wij geloven in een sterk regionaal netwerk, dat zit in ons DNA.”

Dezelfde taal

In een tijd waarin de onderwijssector voor grote uitdagingen staat, is het van cruciaal belang dat het voortgezet onderwijs en het mbo de krachten bundelen. De Groene Hart Conferentie, met als titel ‘Co-creatie werkt!’, benadrukte onder andere het belang van goede basisvaardigheden, een goede begeleiding van leerlingen en studenten en het anders en efficiënter (samen)werken in het onderwijs. Alleen met gezamenlijke inspanningen en het spreken van dezelfde taal kunnen onderwijsinstellingen jongeren optimaal voorbereiden en begeleiden naar een passende vervolgopleiding en een succesvolle integratie op de arbeidsmarkt. “Trek die schotten weg tussen vo en mbo”, aldus Jelsma.

Doorlopende leerlijnen

Een belangrijke ontwikkeling die tijdens de conferentie werd belicht, zijn de doorlopende leerlijnen. Hiervan werden inspirerende voorbeelden gedeeld zoals succesvolle regionale samenwerkingen in de techniek, horeca en logistiek tussen mboRijnland en middelbare scholen als Scala College, de Goudse Waarden, Coenecoop College, Yuverta, ’s Gravendreef College, Oranje Nassau College en Teylingen College-KTS. De samenwerkingen werpen hun vruchten af: meer leerlingen zijn gemotiveerd voor een vervolgopleiding en maken deze ook af.

Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College: “In alle sectoren zijn er helaas tekorten aan vakmensen en professionals. En op je weg om je te kwalificeren om zo’n vak uit te oefenen word je tussendoor ‘afgeleid’ door examens in het voortgezet onderwijs. Dat zou niet nodig hoeven zijn.”

Goede begeleiding en warme overdracht

Naast de doorlopende leerlijnen stond de Groene Hart Conferentie stil bij een goede begeleiding en warme overdracht van leerlingen en studenten bij het maken van weloverwogen keuzes voor vervolgonderwijs. Door middel van workshops en interactieve sessies deelden deelnemers hun kennis en ervaringen en gingen ze in gesprek om gezamenlijke oplossingen te vinden voor de complexe vraagstukken in het onderwijs.

Bovendien verkenden de scholen uitwisseling van personeel om de tekorten aan docenten het hoofd te bieden. Dit idee staat nog in de kinderschoenen, maar wordt gezien als een serieuze mogelijkheid.

Flexibel onderwijs

Ook Leven Lang Ontwikkelen (LLO) krijgt een steeds grotere plek in het middelbaar beroepsonderwijs: om actueel te blijven is het bijscholen, omscholen en herscholen van personeel essentieel. mboRijnland biedt voor een groot aantal opleidingen flexibel onderwijs aan in de vorm van losse modules en keuzedelen om aan de vraag van werkgevers, werknemers en studenten te voldoen.

De Groene Hart Conferentie 2024 was een inspirerende en vruchtbare dag van ontmoeting, verbinding en gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige aansluiting tussen onderwijsinstellingen onderling en die tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wil je meer weten over hoe je samenwerking tussen vo en mbo kunt organiseren? Neem dan contact op met Arjan van der Hoorn, ahoorn@mborijnland.nl.

 

Beeld: mboRijnland

Foto (uitgelicht): Frank de Wit, bestuurder Scala College en Coenecoop College

Foto 1. Arjan van der Hoorn, onderwijsdirecteur mboRijnland

Foto 2: Marianne Molsbergen, onderwijskundig teamleider en ervaring met doorlopende leerlijnen

Foto 3: deelnemers tijdens een van de workshops