Start samenwerking mboRijnland in Regionaal Mobiliteitsteam Holland Rijnland

Baan of inkomen kwijt? Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt!

In Holland Rijnland is een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) gestart waarin mboRijnland een van de partners is. Mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, kunnen hier voor hulp en ondersteuning terecht.

Kansen vergroten en werkloosheid voorkomen
Het team helpt werkzoekenden met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, sollicitatietraining, loopbaangesprekken, om- of bijscholing en praktijkleren in kansrijke sectoren als de zorg, logistiek, horeca en techniek. Daarnaast helpt het RMT werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werkeloosheid te voorkomen. Eerder dit jaar ging mboRijnland al een samenwerking aan in het Regionaal Mobiliteitsteam Zuid-Holland Centraal.

Eén loket
Het RMT is een samenwerking van gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche. De bedoeling is dat werkzoekenden en mensen die zich willen laten om- of bijscholen bij één loket terechtkunnen. De samenwerking moet leiden tot betere dienstverlening.

Wethouder Yvonne van Delft (gemeente Leiden): “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Zeker nu de corona-steunpakketten vanuit de Rijksoverheid worden afgebouwd, verwachten we dat meer mensen de hulp van het RMT goed kunnen gebruiken.

Otto Jelsma, bestuursvoorzitter mboRijnland: “Het beroepsonderwijs is een onmisbare schakel in deze samenwerking en faciliteert met actueel beroepsonderwijs waarbij we reageren op de wensen op de arbeidsmarkt vanuit werkgevers, werkzoekenden en de overheid. Het kan gaan om bij- of omscholing voor sectoren als de zorg, horeca of onderwijs, waar een tekort aan arbeidskrachten is. Onderwijs is daarnaast een belangrijke poot in de persoonlijke ontwikkeling van mensen: ontwikkeling zorgt ervoor dat mensen zelfrespect krijgen en daardoor meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.”

Voor werkzoekenden, zzp’ers, schoolverlaters zonder diploma
Het RMT richt zich op mensen die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Er is speciale aandacht voor o.a. (ex) werknemers in sectoren waarin nu weinig werkgelegenheid is, zzp’ers die zich willen oriënteren op ander werk, schoolverlaters zonder diploma of startkwalificatie en mensen die extra steun nodig hebben om aan het werk te komen.

Landelijk initiatief
Het RMT is een initiatief van de Rijksoverheid. In heel Nederland zijn er 35 teams. Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De Regionale Mobiliteitsteams spelen daar dit jaar en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Regio Holland Rijnland
Onder het RMT Holland Rijnland vallen de gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Meer weten over het RMT Kijk voor meer informatie en contact op www.rmthollandrijnland.nl.