Oege de Jong treedt per 1 januari 2025 terug als lid College van Bestuur mboRijnland

Per 1 januari 2025 treedt Oege de Jong terug als lid College van Bestuur bij mboRijnland; hij bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Na ruim 15 jaar legt hij zijn functie neer als portefeuillehouder Bedrijfsvoering.

“Ik kijk terug op een fantastische periode als bestuurder bij mboRijnland en zijn rechtsvoorganger. Ik ben trots op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben behaald, zowel op het vlak van de bedrijfsvoering als het aanbieden van onderwijs. Bovendien kijk ik terug op een mooie samenwerking met al mijn collega’s; mede dankzij hun inzet en expertise hebben wij die mooie resultaten bereikt.”

Bram de Klerck, voorzitter Raad van Toezicht: “We zijn Oege zeer erkentelijk voor zijn essentiële bijdrage om van mboRijnland een (financieel) gezonde en toekomstbestendige organisatie te maken. Mede dankzij zijn daadkrachtige inzet heeft mboRijnland zowel kwalitatief als financieel grote stappen gezet in de bedrijfsvoerings- en onderwijsprocessen.”

In overleg met het College van Bestuur en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad gaat de Raad van Toezicht de komende maanden op zoek naar een goede opvolger voor Oege de Jong. Het streven is om dit op of rond 1 januari 2025 afgerond te hebben.