#mogelijkmaker Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren

Niet alleen in de zorg is een personeelstekort, ook in de kinderopvang zijn extra handen nodig. Kinderopvangorganisaties zoeken gekwalificeerde medewerkers die niet snel naar een andere baan hoppen. Het CIV Welzijn & Zorg heeft een project ontwikkeld dat sneller dan normaal goede medewerkers aflevert. Hierin werken de organisaties Junis, Eigen&Wijzer en De Drie Ballonnen nauw samen met mboRijnland.

Pedagogische medewerkers op mbo niveau 3 halen, dankzij dit project versneld hun diploma op niveau 4. Ze doen dit in een hybride leertraject waarin de studie volledig samenvalt met de dagelijkse werkzaamheden in de kinderopvang. Veel medewerkers in de kinderopvang zijn doeners. Terwijl theorie ook een belangrijk onderdeel is en die moeten ze vervolgens kunnen omzetten en er naar handelen. Door dit maatwerktraject is praktijk verweven met de theorie. Een goed voorbeeld in de praktijk helpt immers om de theorie beter te begrijpen.

Zelfbewust
In dit traject zijn vakdocenten van mboRijnland één dagdeel per week aanwezig op de werkplek om de studenten educatief te begeleiden. De studenten kunnen daarnaast 24/7 gebruikmaken van het online Platform Feedback Community. Hierdoor ontwikkelen zij zich snel tot zelfbewuste medewerkers binnen de kinderopvang. Naar verwachting zal dit traject het tekort aan gekwalificeerd personeel helpen verkleinen binnen de deelnemende kinderopvangorganisaties.

Het traject Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werkplekleren van CIV Welzijn & Zorg is een mooi voorbeeld van hybride onderwijs! Bij Junis is in september 2021 de vierde groep gestart.