Gemeenten en mboRijnland verkennen agenda voor komende vier jaar

Zes gemeenten en mboRijnland zijn in september 2018 bij elkaar gekomen om de gezamenlijke ambities te delen. Partijen werken samen aan de versterking van het middelbaar beroepsonderwijs. Studenten krijgen zo betere kansen op een veranderende arbeidsmarkt en mboRijnland helpt gemeenten met het realiseren van hun onderwijs- en jeugddoelstellingen en het versterken van de lokale economie.

De speerpunten van mboRijnland – innovatie, gelijke kansen en een leven lang ontwikkelen – sluiten goed aan op de ambities van Leiden, Gouda, Alpen aan den Rijn, Woerden, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Met de gemeenten en het bedrijfsleven streeft mboRijnland naar een ‘regionaal lerend netwerk’. En voor een netwerk is onderlinge samenwerking cruciaal.

Samenwerking essentieel

Voor mboRijnland zijn gemeenten onmisbare partners voor een sterkere regionale economie en innovatiever beroepsonderwijs. De samenwerking richt zich op de aansluiting van het onderwijsaanbod op de regionale arbeidsmarkt (ook voor werkenden om hun kennis bij te houden), het bieden van gelijke kansen aan alle jongeren en nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen. Partijen zetten zich hiermee in voor ondernemende vakmensen in een sterke samenleving.

Alle gemeenten vertegenwoordigd

Alle zes gemeenten waar mboRijnland is vertegenwoordigd waren aanwezig. Naast de Leidse Yvonne van Delft waren de wethouders Thierry van Vugt (Gouda), Han de Jager (Alphen aan den Rijn), George Becht (Woerden) en Juliette Bouw (Leidschendam-Voorburg) aanwezig. Projectleider onderwijs en arbeidsmarkt Frank Slingerland van de gemeente Zoetermeer verving eenmalig wethouder Jan Iedema.