Gepersonaliseerd leren leeft. En hoe!

Conferentie gepersonaliseerd leren

Zo’n 150 docenten, teamleiders, schoolleiders, bestuurders, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, gemeenten, ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie van Friesland tot Zeeland, verzamelden zich dinsdagmiddag 26 november in Zoetermeer. Daar gingen de aanwezigen tot in de avonduren geanimeerd met elkaar in gesprek over gepersonaliseerd leren en breed opleiden in het mbo. Met als ambitie om niet éénmalig te delen met en te leren van elkaar, maar een platform van geïnteresseerden rond het thema op te richten.

De door mboRijnland georganiseerde conferentie was er een dóór en vóór het mbo. Het programma omvatte een mooie mix van kennis en ervaringen delen, debatteren en aan den lijve ervaren van gepersonaliseerd leren. En heel veel vragen aan elkaar, met als meest gestelde vraag: ‘Hoe dan?’

Thuis voelen

Met een keynote van Klaske Apperloo, directeur van MBO College Start-Up, dat naast de entreeopleidingen ook de brede niveau 2 opleiding Servicemedewerker herbergt. Waarom gepersonaliseerd leren? Heel eenvoudig omdat het traditionele onderwijs vaak niet meer voldoet. De (beroepen)wereld om ons heen vraagt om flexibiliteit. Wil je studenten goede kansen geven op de arbeidsmarkt, dan moet je als mbo inspelen op hun talenten en de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben helpen ontwikkelen.

MBO College Start-Up heeft die omslag gemaakt; vanuit visie, met een kernteam, en door medewerkers te coachen in gepersonaliseerd onderwijs. Uit onderzoek bij pilotgroepen en controlegroepen van onderzoekers van mboRijnland komt naar voren wat het dóet met studenten om in een omgeving van gepersonaliseerd leren opgeleid te worden: studenten hechten meer waarde aan het diploma, voelen zich meer thuis en betrokken en zien coachingsgesprekken als steun en reden om terug te komen.