Decanenmiddag

Decanenbijeenkomst: LOB Netwerk vergadert op locatie Fluitpolderplein

Donderdag 10 januari was het LOB Netwerk te gast bij mboRijnland aan het Fluitpolderplein in Leidschendam. Ruim 50 decanen en studieloopbaanbegeleiders bezochten de bijeenkomst. Het LOB Netwerk zet zich in voor een sterke invulling van het LOB-beleid. Hiermee ondersteunen zij leerlingen zo goed mogelijk bij het kiezen van een vervolgopleiding.

Warme ontvangst
Bezoekers werden bij de voordeur ontvangen en welkom geheten door Marijke Heibloem, Communicatiecoördinator op locatie Fluitpolderplein. Locatiedirecteur Elly van de Bree en Marijke Heibloem verrasten bezoekers met een mboRijnland-notitieboek en -pen en een verse gevulde koek, gebakken door studenten van Bakkerij en Horeca in Gouda. “Dit is de derde keer dat het netwerk vergadert op onze locatie in Leidschendam,” vertelt Marijke. “We zijn trots op onze locatie en zijn blij dat we het LOB Netwerk hier kunnen ontvangen. Dit versterkt de contacten met belangrijke toeleverende scholen uit de regio.”  

Programma
Marijke Heibloem startte het eerste deel van de bijeenkomst met een presentatie over de opleidingen MZ-VIG en Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen. In het tweede deel stond het thema LOB centraal. Onder leiding van Petra Kallee, Programmamanager VO-MBO van Spirit4you en Marie-Anne van der Toorn werd de voorlichtingsactiviteit Spots Experience  geëvalueerd. Vervolgens werd er vooruitgekeken naar Spots on Jobs. Deze voorlichtingsactiviteit vindt op 17 januari plaats in Den Haag en wordt naar verwachting bezocht door duizenden vmbo-leerlingen. Daarnaast vertelde Atef Abdo over de Digitale methode profielwerkstuk en Fatma Suslu over het project ‘Moederklas’ van ROC Mondriaan.

LOB Netwerk
Het LOB Netwerk vergadert vijf keer per jaar op wisselende locaties. De eerstvolgende bijeenkomst van LOB Netwerk in op 7 maart 2019. Naar verwachting wordt ook in 2020 een bijeenkomst georganiseerd bij mboRijnland. Voor vragen over het LOB Netwerk, de bijeenkomst en Spots on Jobs kun je contact opnemen met Marijke Heibloem.

Decanenmiddag oktober 2018

Decanenmiddag trekt opnieuw veel bezoekers

​Donderdag 4 oktober heeft mboRijnland circa 50 decanen ontvangen op de jaarlijkse Decanenmiddag. In het plenaire programma ging veel aandacht uit naar de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Na het plenaire programma volgden decanen twee workshops naar keuze. Traditiegetrouw werd de bijeenkomst afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Samenwerking
Otto Jelsma, Voorzitter College van Bestuur, benadrukte in zijn welkomstwoord hoe waardevol de samenwerking in de regio is. Samen leiden we studenten op voor hun toekomstige beroepspraktijk. Gijs Vlieland, Directeur MBO College Dienstverlening, heeft decanen geïnformeerd over de vernieuwde locaties van mboRijnland. Hij benadrukte dat onze nieuw​bouw op de toekomst is gericht en dat op alle locaties kleinschalig onderwijs en gezelligheid voorop staan. Klaske Apperloo, directeur MBO College Entree, heeft decanen meegenomen in actuele ontwikkelingen rondom een nieuwe opleiding op niveau 2. Loes Richter, Beleidsadviseur, sloot het plenaire programma af met de actuele stand van zaken rondom de Wet op toelatingsrecht. Een vol maar informatief programma!  

Verdiepende workshops  

Decanen konden kiezen uit zeven verschillende workshops. In de eerste ronde was er veel interesse voor de workshop van het Onderwijs Service Centrum, gegeven door Marjan Verweij en Gerard Dorrepaal. Hierin was veel aandacht voor de rol van het OSC, het aanmeldproces en (het optimaliseren van) de begeleiding van de student tijdens de opleiding. In de tweede ronde werd de workshop Nieuwe brede opleiding op niveau 2 druk bezocht. Hierin ging Klaske dieper in op de inhoud van de nieuwe opleiding Servicemedewerker, de doorstroommogelijkheden en de mogelijkheid tot dubbel kwalificeren. De afsluitende netwerkborrel bood gelegenheid om verder kennis te maken met bestaande en nieuwe decanen in de regio. Daarbij zijn direct afspraken gemaakt om de samenwerking dit studiejaar verder te intensiveren.

Overzicht van de workshops:

  1. Nieuwe vormen van hybride onderwijs
  2. Onderwijs Service Centrum
  3. Energietransitie / maatschappelijke verantwoordelijkheid in het mbo
  4. Meisjes interesseren voor techniek en ICT: zo doe je dat!
  5. Nieuwe brede opleiding op niveau 2
  6. Tv-serie CSI triggert jongeren, maar is dat de realiteit?
  7. Aangroeiende markt voor welzijn

Voor meer informatie over de Decanenmiddag kunt u contact opnemen met Bart Kranendonk

Decanenmiddag oktober 2017

Succesvolle eerste decanenmiddag mboRijnland

Donderdagmiddag 5 oktober was de eerste decanenbijeenkomst van mboRijnland op het Bétaplein (Lammenschans) in Leiden. De opkomst van decanen uit de hele regio was groot. Zo’n 6o decanen waren aanwezig.​

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur, opende het plenaire gedeelte. Jessie Bos, mbo-ambassadeur 2017 reikte Otto Jelsma het eerste exemplaar van haar tweede boekje uit. De decanen volgden in de middag workshops van VAVO, Entreeopleidingen, Dienstverlening, Economie, Techniek & ICT, Gezondheidszorg en Welzijn.

mboRijnland
Otto begon zijn speech met hoe trots hij is dat we dit schooljaar als één instelling zijn gestart. Waar we voor staan in het Rijnlands denken: vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Daarbij behouden we de kleinschaligheid door kleine onderwijsteams en eigen vleugels in de gebouwen.

Alma Feenstra, directeur Marketing & Communicatie onthulde de betekenis van het mboRijnland logo in samenhang met het Rijnlands denken en ons motto, méér dan mbo.

Bastiaan Hilferink, marketeer van de dienst Marketing & Communicatie, lichtte de wet op toelatingsrecht toe.

Tot slot Jessie Bos, student onderwijsassistent, vertelde niet alleen over haar eigen boekjes maar ook over haar nominatie en spannende strijd naar de landelijke mbo ambassadeursverkiezing volgende maand.

Workshops
De decanen gingen in de middag in groepen uiteen om zich meer te verdiepen in de diverse MBO Colleges. In twee rondes konden ze kiezen uit acht workshops geleid door voorlichters met studenten. Verschillende vraagstukken kwamen aan de orde: Wat is er nieuw? Hoe groot is de kans op werk? Hoe ervaart een student de opleiding?

Netwerken
Als afsluiting kwamen de decanen weer op de marktplaats van het Bétaplein bij elkaar om af te sluiten met een drankje en een hapje. Zo konden ze met voorlichters en andere personeelsleden van mboRijnland van gedachten wisselen en uiteraard ook met elkaar.
De hele middag stonden er studenten facilitair klaar om de decanen te ontvangen, rond te leiden en te voorzien van een drankje en hapje. De eerste decanenmiddag van mboRijnland was een succes! Enkele decanen speculeerden al bij Gijs Vlieland in de workshop Dienstverlening: Gijs, volgend jaar ben jij zeker de gastheer in het vernieuwde pand aan de Storm Buysingstraat?!

Decanenmiddag februari 2017

Unica demonstreert wereld van technische installaties tijdens decanendag 19 januari 2017

Donderdag 19 januari vond de decanendag voor de regio Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden plaats bij technisch installatiebedrijf Unica. Onno Hoogendonk: “Ons bedrijf heeft een goede samenwerking met ID College. Veel studenten lopen stage bij ons en we zijn nauw betrokken bij de technische opleidingen. Zo denken we mee over de onderwijsinhoud van o.a. de nieuwe opleiding Smart Technology. Volgens een van de decanen: “Wat een leuke interactieve middag met goede informatie”. De decanen waardeerden de middag met een 8 of een 9! 

Na een heerlijke lunch werden de decanen meegenomen in het bedrijf door Onno. Hij vertelde boeiend over Unica in al zijn facetten, dat de buitenwereld maar “het topje van de ijsberg ziet” en wat de trends en ontwikkelingen zijn in de techniek. “Denk maar eens aan een luchtzuiveringsinstallatie in een operatiekamer. Je ziet de afzuigkap, maar in de ruimte erboven zit het hele systeem. Wij ontwerpen technische installaties op maat en realiseren deze ook. Onno ging ook in op de baankansen van studenten, binnen de branche. Nu en in de toekomst. Waar zitten de tekorten en en wat voor kansen voor studenten zijn er binnen Unica om door te groeien?

Daarna kregen de decanen een korte rondleiding en gingen ze speeddaten met vakdeskundigen. De speeddates gingen over o.a. de ontwikkelingen in de samenwerking met ROC Leiden, de nieuwe opleiding Onderwijsassistent verkort, social work en het nieuwe MBO College Entree. Lisanne Fons, onze Landelijke Uitblinker mbo 2016 sprak inspirerend met alle decanen, vertelde over haar eigen ervaringen en ging het gesprek aan over wat studenten motiveert.

De decanen waren druk in gesprek en hadden soms tijd tekort ijdens hun speeddate, maar waren blij met alle informatie: Een goed geslaagde decanenmiddag!

 

Decanenmiddag november 2016

Terugblik op succesvolle Decanenmiddag ‘wij gaan samen’ op 3 november 2016

Ruim 50 decanen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse Decanenmiddag. Dit jaar was de nieuwe locatie aan de Breestraat de plek waar de Decanen verzamelden voor het middagprogramma. De eerste gezamenlijke Decanenmiddag is goed ontvangen! 
De organisatie lag in handen van Bernard Elsman (ROC Leiden), Scarlet van der Kwaak (ID College) en Annemieke Keijzer (ID College).
Het openingswoord werd gedaan door Scarlet van der Kwaak en Bernard Elsman. Op verzoek van een decaan had Bernard dit jaar weer zijn gitaar meegenomen en luisterde het plenaire gedeelte op met een muzikale noot. De decanenmiddag bestond uit een plenair gedeelte met informatieve sprekers en diverse workshops om kennis te maken met ons onderwijs.
 
Toespraken 
In een toespraak van Ricardo en Oege werden alle decanen welkom geheten op de nieuwe onderwijslocatie aan de Breestraat. Onderwerpen die verder werden gedeeld waren onder andere de overige te starten MBO Colleges en de plannen voor verbouwingen van de locatie Storm Buysingstraat en de locatie Lammenschans. Oege vertelde de decanen dat hun leerlingen in januari meer informatie kunnen verwachten over de definitieve huisvesting van alle MBO Colleges.
Annette van Krimpen (een van de kwartiermakers MBO College Gezondheidszorg) vertelde over de locatie, de faciliteiten die de locatie heeft te bieden en hoe het onderwijs is geregeld. Ze vertelde hoe gelukkig het team zich prijst dat ze dit studiejaar in het nieuwe pand zijn gestart. 
 
Janine Warmerdam (kwartiermaker en directeur onderwijs) beantwoordde vragen van de decanen over uiteenlopende zaken voor er werd gestart met de eerste workshopronde.

Workshops
Het onderwijs verzorgde in twee rondes verschillende workshops waarbij enerzijds meer informatie over de opleidingen werd gedeeld door docenten en studenten en anderzijds met activiteiten de theorie in praktijk werd gebracht. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om je haar te laten knippen door de kappers in opleiding of je nagels te laten lakken.