Decanenmiddag vol beweging

Decanen van de middelbare scholen uit de omgeving konden deze middag met al hun vragen of ideeën terecht in de diverse workshops die werden gegeven. De middag begon met een plenair deel, waarin Otto Jelsma, de voorzitter van het College van Bestuur de genodigden hartelijk welkom heette. Daarna was het woord aan Gijs Vlieland, directeur van het MBO College Dienstverlening. Hij ging in op de actuele ontwikkelingen in ons onderwijs en legde uit hoe mboRijnland invulling geeft aan de ambities die zij met het werkveld wil realiseren. De volgende spreker, Arjan van der Hoorn, directeur MBO College Techniek & ICT, gaf uitleg over de kwaliteitsagenda. Het document waarin de visie van mboRijnland op het onderwijs staat en wat een sturend middel is om innovatie vorm te geven. Het plenaire deel van de middag werd afgesloten door twee studenten Sport & Bewegen die met de yell ‘Let’s Go!’ de aanwezigen aanspoorden naar de diverse workshops te gaan.

Diversiteit aan workshops
De rest van de middag brachten de aanwezigen door bij verschillende workshops. Er was voor ieder wat wils. En allemaal in het teken van beweging. Zo kon je naar ‘Doorstroom en begeleiding van het Onderwijs Servicecentrum’, ‘Vernieuwend onderwijs binnen de wereld van zorg en welzijn’, ‘Passend onderwijs voor iedereen’, ‘Learning on the job: hybride leertrajecten’ en nog meer.

Sterk techniekonderwijs
Bij de workshop over slimme technologie gingen de aanwezigen aan de slag met elektrotechniek. Iedereen kreeg een setje met lampjes, draadjes, prikbordjes en ander technisch materieel om een lampje in elkaar te zetten dat reageert op licht en donker. Dat dit nog niet zo makkelijk was, bleek wel uit de hoeveelheid studenten die nodig was voor de ondersteuning. Op elke 4 deelnemers 1 student. De leraren bleken over een gezonde dosis zelfkennis te beschikken: “We zijn net leerlingen hè, wij praten ook allemaal door elkaar heen.” Een andere vorm van beweging kon gezocht worden in de klimmuur. Wederom onder de bezielende leiding van studenten, dit keer van Sport & Bewegen, konden de decanen de klimwand bedwingen. Gelukkig waren er wel deelnemers die dit aandurfden. Na deze workshops was het goed napraten met elkaar om tevreden naar huis te gaan.