Hybride Leeromgevingen

2019-2022: 3-jarig onderzoek naar de ontwikkelingen van hybride leeromgevingen bij mboRijnland

Vanuit Practoraat Research Lab loopt een 3-jarig onderzoek waarin de ontwikkelingen van hybride leeromgevingen bij de verschillende Colleges gevolgd worden.

Op basis van twee jaar onderzoek naar de ontwikkeling van hybride leeromgevingen, hebben wij een scan ontwikkeld waarmee strategische, tactische en operationele afwegingen bij het ontwerpen en uitvoeren van hybride leeromgevingen in kaart gebracht kunnen worden. Aan de slag met de scan met het werkveld of jouw onderwijsteam?
Klik dan op deze link:
Ontwikkelinstrument hybride leeromgevingen

Betrokken onderzoekers: Jantje Timmerman en Kathinka van Doesum

2020/2021: verkenning 45 leeromgevingen

2019/2020: verkenning 22 leeromgevingen

Infographic 2019/2020