Wat ga je leren?

De maatwerk opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker combineer je met een baan bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Tijdens de opleiding leer jij om een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen te creëren, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Je leert tijdens de opleiding werken met baby’s, peuters, kleuters en schoolkinderen tot en met 12 jaar. Je verdiept je in de ontwikkelingspsychologie, communicatievaardigheden en je gaat aan de slag met creatieve activiteiten. Je leert hoe je taken moet coördineren en hoe je beleid omzet in acties. Ook leer je om kinderen te begeleiden met diverse achtergronden en in verschillende ontwikkelingssituaties.  Activerende activiteiten organiseren die bijdragen aan hun ontwikkeling en het voeren van oudergesprekken horen hier ook bij.

Opbouw van de opleiding
De opleiding is opgedeeld in zes perioden van tien weken gebaseerd op het kwalificatiedossier Pedagogisch Werk. Je gaat in een geïntensiveerd traject aan de slag waarbij onderwijs en examinering gecombineerd worden. Dit houdt in dat je na de eerste periode al te maken krijgt met examens.

Vakken en keuzedelen
Tijdens de bijeenkomsten specialiseer jij  je in het begeleiden van kinderen van 0 tot en met 12 jaar in hun dagelijkse doen en laten. Je zorgt voor een uitdagende speel- en leeromgeving. We leren je activiteiten organiseren en uit te voeren om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren.  Ook leer je kritisch te kijken naar het beleid en de visie van de kinderopvang met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen.

Daarnaast volg je ook keuzedelen. Keuzedelen geven je de mogelijkheid om je te specialiseren. De keuzedelen worden bepaald in samenwerking met het werkveld tijdens deze maatwerkopleiding.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Deze opleiding is méér dan mbo, omdat we voorafgaand aan de opleiding maatwerk bieden ten aanzien van jouw vooropleiding en (werk)ervaring. Tijdens je opleiding zijn de persoonlijke beroepservaringen uitgangspunten bij de invulling van de onderwijsbijeenkomsten. De verbinding met de praktijk wordt actief gezocht.

Toegestane vooropleidingen

Aanvullende toelatingseisen

Dit is een versnelde variant van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Werker.
De opleiding kent daarom aanvullende toelatingseisen.

Je bent in het bezit van een diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3.

Je bent werkzaam in de kinderopvang en werkt minimaal 12 uur per week bij een BSO of 20 uur per week bij een kinderdagverblijf.

Heb je een van onderstaande opleidingen (niveau 4) afgerond? Dan ben je ook toelaatbaar tot deze opleiding. Een intakegesprek waarin we jouw leermogelijkheden bespreken is dan onderdeel van de toelating.

 • Agogisch Medewerker Geestelijke Gezondheidszorg
 • Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
 • Sociaal Werker
 • Een opleiding Sport & Bewegen
 • Verpleegkundige

Wanneer je in het bezit bent van een ander niveau 3 of 4 diploma dan hierboven beschreven dan zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden waarin de haalbaarheid van de opleiding binnen de gestelde opleidingsduur getoetst zal worden.

In het kort

Leerweg
BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
1,5 jaar
Startmoment
2024, na de zomervakantie
Locaties

Alphen a/d Rijn (BBL)

Direct aanmelden

Over jou

 • Communicatief – sociaal
 • Raakt enthousiast door kinderen
 • Interesse in onderwijs en pedagogiek
 • Speciale aandacht
 • Plannen, organiseren en coördineren
 • Zelfinzicht en zelfstandigheid

In de praktijk

De maatwerk BBL-variant van deze opleiding duurt 1,5 jaar. Je hebt dan een niveau 4 diploma op zak en kunt doorstromen naar het hbo.

Je werkt bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang. Samen met je team maak je de dagindeling en een specifiek activiteitenprogramma voor de kinderen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je een groep kinderen een veilige, vertrouwde omgeving, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Je zorgt voor een balans tussen rust en structuur aan de ene kant en voor uitdagende activiteiten en leuke spelletjes of vrij spelen aan de andere kant. Je kunt goed organiseren en coördineren. Je bent aanspreekpunt voor ouders, collega’s en organisaties die kinderen met specifieke problemen begeleiden. Denk daarbij aan gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of een handicap. Verder ben je vaak betrokken bij de aansturing van collega’s.

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • Kosten
 • BOL
 • BBL
 • Buitenland
 • Keuzedelen
 • Ondernemerschap
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Studeren met een laptop
 • Doorstroommogelijkheden

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Minimaal drie dagen per week heb je een baan bij een bedrijf of instelling. Je gaat één of twee dagen of avonden per week naar school. Zo leer je vooral in de praktijk. Je verdient vaak al een salaris. Tijdens de opleiding word je begeleid door onze docenten en een praktijkopleider van je bedrijf.
Het is heel belangrijk om meteen bij de start van je opleiding een praktijkplaats bij een erkend leerwerkbedrijf of instelling te hebben. Dan pas kun je de opleiding goed volgen.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een VOG niet verplicht. Een VOG is wel verplicht op het moment dat je gaat werken of stagelopen als onderdeel van deze opleiding.

Check daarom goed of je een VOG kan krijgen. Dit kun je hier doen: https://watdevog.nl/#wat-de-vog

In de meeste gevallen is het geen probleem om een VOG te krijgen. Krijg je toch geen VOG, dan raden we je af om met deze opleiding te beginnen, omdat je geen stage kunt lopen en dus ook de opleiding niet kunt afronden.

Wil je meer informatie, klik dan hier

Bij deze opleiding raden we je aan om gebruik te maken van je eigen laptop. Meer informatie over het gebruik van een laptop en over de keuze van een laptop vind je hier.

Na deze opleiding kan je doorstromen naar een aansluitende mbo-opleiding.

Deze opleiding in het nieuws