Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker leer jij om een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen te creëren, waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen. Dit doe je in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of een buitenschoolse opvang waar je werkt met kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

In de opleiding doe je kennis op over de ontwikkeling van kinderen, leer je communicatieve vaardigheden voor het communiceren met kinderen en hun verzorgenden, en ga je aan de slag met creatieve activiteiten. Alles wat je leert kun je direct in de praktijk toepassen tijdens je stages. Ook leer je taken coördineren en hoe je beleid en protocollen vertaalt in concrete acties. Je ontdekt hoe je kinderen met diverse achtergronden en in verschillende ontwikkelingssituaties het beste kunt begeleiden. Leuke activiteiten organiseren die bijdragen aan hun ontwikkeling en het voeren van oudergesprekken horen hier ook bij. Tijdens de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker stomen we je klaar voor de beroepspraktijk. Je volgt stages en verschillende keuzedelen om jouw kennis verder te verdiepen.

Het eerste jaar
De studiejaren zijn ingedeeld in periodes van tien weken. In elke periode staat een onderdeel van het beroep centraal en de vakken zijn hierop afgestemd. Je maakt praktijkopdrachten of verslagen, schriftelijke toetsen of schoolopdrachten en beoordeling van een ontwikkelde vaardigheid. De periodes sluit je af met een eindopdracht.

De eerste tien weken van je opleiding staat “communicatie” centraal. Je krijgt bijvoorbeeld verschillende trainingen zoals voorlezen en verhalen vertellen, je leert hoe het kind zich ontwikkelt (ontwikkelingspsychologie) en welke kinderziekten er bestaan, je krijgt les in planningsvaardigheden, en de rol van muziek, speelgoed en spel in opvoeding.

Gedurende deze tien weken word je ook actief voorbereid op het lopen van je eerste stage (beroepspraktijkvorming heet dat voluit en wordt afgekort tot BPV), die in het tweede periode plaatsvindt.  Je kiest in principe zelf je stageplek. Met andere woorden: je hebt invloed op wat je waar kunt leren. Natuurlijk moet deze voldoen aan en passen bij de opleiding. Tijdens de opleiding heb je een vaste studieloopbaanbegeleider (slb’er). Daarmee voer je individuele gesprekken over de voortgang van je studie, als het goed gaat, maar juist ook als er knelpunten zijn.

Vakken en Keuzedelen
Wat leer je zoal op deze opleiding? De vakken die je volgt zijn gericht op de praktijk, zo leer je om te werken in een kinderdagverblijf, op een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang. Je verzorgt en begeleid kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Je creëert een veilige en uitdagende speel- en leeromgeving voor de kinderen, waar zij zich kunnen ontwikkelen. Je stimuleert hierin de ontwikkeling van taal, creativiteit, muzikaliteit en een positief zelfbeeld. Je observeert de kinderen en hun ontwikkeling. Ontwikkelen zij zich gelijk als andere kinderen? Daarnaast leer je contact te leggen met ouders of vervangende opvoeders en leer je eventuele ontwikkelproblemen bij kinderen met hen te bespreken.

Hiervoor is samenwerken met collega’s op dezelfde groep ontzettend belangrijk. Je leert activiteitenprogramma’s te maken voor de kinderen, je organiseert informatieavonden en verdiept je in het pedagogisch beleid van de kinderopvang waar je stageloopt.

Naast de vakken die gericht zijn op het beroep van Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker krijg je generieke vakken als Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

Het basisonderdeel van deze opleiding is gelijk aan de opleiding Onderwijsassistent. Daarnaast heb je een profieldeel die specifiek voor Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is, evenals de keuzedelen. De opleiding sluit je af met een beoordeling van de theorie, en een beoordeling van je beroepsexamens door je stage. Het is nodig om je opleiding af te sluiten met een positieve beoordeling van je stage en je aantal behaalde uren.

Wat maakt deze opleiding méér dan mbo?
Tijdens deze opleiding heb je de mogelijkheid om stage te lopen in het buitenland, zoals in Duitsland, Engeland, Finland of Malta. Hierdoor kun je zien hoe ze in andere landen te werk gaan in jouw vakgebied.

Let op: deze opleiding kun je ook op niveau 3 doen. Ga daarvoor naar Pedagogisch Medewerker Kinderopvang.

Toegestane vooropleidingen

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • Diploma mbo-opleiding niveau 2
 • Diploma mbo-opleiding niveau 3
 • Overgangsbewijs naar havo/vwo 4

In het kort

Leerweg
BOL & BBL
Niveau
Niveau 4
Duur
2 tot 3 jaar
Startmoment
2022, begin februari 2022, na de zomervakantie Zo snel mogelijk (BBL)
Locaties

Alphen a/d Rijn (BBL / BOL)

Gouda (BOL)

Leiden Bètaplein (BBL / BOL)

Woerden (BOL)

Zoetermeer Van Doornenplantsoen (BOL)

Deze opleiding start in Leiden ook in februari 2022 in de BOL-variant.

De BOL-variant van deze opleiding duurt 3 jaar. De BBL-variant duurt 1,5 tot 3 jaar.

Over jou

 • Communicatief – sociaal
 • Raakt enthousiast door kinderen
 • Interesse in onderwijs en pedagogiek
 • Speciale aandacht
 • Organiseren en coördineren

Docent vertelt

In de praktijk

Je volgt de BOL of BBL-variant van deze opleiding gedurende 3 jaar. Of een versnelde variant van de BBL-opleiding. in een versnelde variant en sluit hem succesvol af. Je hebt dan een niveau 4 diploma op zak en kunt aan het werk, of doorstromen naar het hbo. Ga je aan het werk, dan werk je bij een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang. Samen met je team maak je de dagindeling en een specifiek activiteitenprogramma voor de kinderen.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je een groep kinderen een veilige, vertrouwde omgeving, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Je zorgt voor een balans tussen rust en structuur aan de ene kant en voor uitdagende activiteiten en leuke spelletjes of vrij spelen aan de andere kant. Je kunt goed organiseren en coördineren. Je bent aanspreekpunt voor ouders, collega’s en organisaties die kinderen met specifieke problemen begeleiden. Denk daarbij aan gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of een handicap. Verder ben je vaak betrokken bij de aansturing van collega’s.

Als je klaar bent

Aanvullende informatie

 • Kosten
 • BOL
 • BBL
 • Buitenland
 • Keuzedelen
 • Ondernemerschap
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Studeren met een laptop

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de kosten van dit schooljaar bij het kostenoverzicht op mborijnland.nl/kosten. Op deze pagina vind je ook meer informatie over betalingsmogelijkheden en studiefinanciering.

Kosten van boeken en materialen

De kosten van boeken en materialen verschillen per opleiding. Je kunt bij één van de leveranciers op onze speciale schoolboekenpagina op mborijnland.nl/schoolboeken jouw boekenpakket bestellen.

BOL staat voor Beroepsopleidende Leerweg. Je gaat vijf dagen per week naar school. Je hebt veel contact met medestudenten en docenten. Tijdens je opleiding loop je een bepaalde periode stage. Je doet dan veel ervaring op in een bedrijf of instelling. Zo bereiden we je goed voor op je toekomstige beroep.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Minimaal drie dagen per week heb je een baan bij een bedrijf of instelling. Je gaat één of twee dagen of avonden per week naar school. Zo leer je vooral in de praktijk. Je verdient vaak al een salaris. Tijdens de opleiding word je begeleid door onze docenten en een praktijkopleider van je bedrijf.
Het is heel belangrijk om meteen bij de start van je opleiding een praktijkplaats bij een erkend leerwerkbedrijf of instelling te hebben. Dan pas kun je de opleiding goed volgen.
Lees hier meer over het verschil tussen een BOL-opleiding en een BBL-opleiding

Wil jij tijdens je mbo-opleiding stage lopen in het buitenland of vakken volgen aan een buitenlandse school?
Lees meer over internationalisering

Een deel van je opleiding kan je zelf invullen. Je kunt keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen!
Lees meer over keuzedelen

Tijdens je studie al een eigen bedrijf starten? Of een winkel runnen? Bij mboRijnland krijg je de kans om jouw ondernemendheid te versterken.
Lees meer over ondernemerschap

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een VOG niet verplicht. Een VOG is wel verplicht op het moment dat je gaat werken of stagelopen als onderdeel van deze opleiding.

Check daarom goed of je een VOG kan krijgen. Dit kun je hier doen: https://watdevog.nl/#wat-de-vog

In de meeste gevallen is het geen probleem om een VOG te krijgen. Krijg je toch geen VOG, dan raden we je af om met deze opleiding te beginnen, omdat je geen stage kunt lopen en dus ook de opleiding niet kunt afronden.

Wil je meer informatie, klik dan hier

Bij deze opleiding raden we je aan om gebruik te maken van je eigen laptop. Meer informatie over het gebruik van een laptop en over de keuze van een laptop vind je hier.

Bijzonderheden

BOL
Je kunt deze opleiding op bijna iedere locatie van mboRijnland beginnen. Je raakt daardoor dichtbij vertrouwd met de opleiding en onze school.
Vanaf het tweede of derde leerjaar kan het zijn dat je de opleiding vervolgt op een andere locatie van mboRijnland.

BBL
Als je kiest voor een BBL-opleiding, volg je een dag in de week onderwijs bij mboRijnland.
In september 2020 start deze opleiding in Alphen aan den Rijn en in Leiden.