Start leertraject Thuiszorg Leerweg: werken en leren in de praktijk op mbo-niveau

Op 19 januari is de Thuiszorg Leerweg gestart in Zoetermeer, een nieuw BBL-traject. Deelnemers volgen gedurende anderhalf jaar een mbo niveau-1 opleiding bij mboRijnland en werken tegelijkertijd minimaal 16 uur per week als huishoudelijke hulp bij een thuiszorgorganisatie. Thuiszorg Leerweg is een samenwerking tussen mboRijnland, De Binnenbaan, Alcura, Vierstroom Hulp Thuis, Thuiszorg Inis, BTO thuiszorg.

Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland: “Ik ben blij en trots dat we met dit initiatief de krachten kunnen bundelen. Met dit nieuwe traject komen we tegemoet aan de behoefte aan gediplomeerde arbeidskrachten in de thuiszorg. Tegelijkertijd kunnen deelnemers al werkend in de praktijk leren en onderwijs volgen om een diploma te halen. Dit versterkt hun positie en kansen op de arbeidsmarkt.”

Volgens wethouder Marijke van der Meer (Onderwijs) is dit traject een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden voor zowel jongeren als bestaande werknemers om het vak te leren. “Goed opgeleide thuiszorgmedewerkers zijn hard nodig, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Doordat de werkgevers nauw samenwerken met het onderwijs wordt de opleiding precies wat het zijn moet. En door dit soort praktijkopleidingen zorgen we ervoor dat zo min mogelijk mensen aan de kant blijven staan.”

Hoe ziet traject eruit?

Naast algemene vakken, zoals Nederlands en Rekenen, leren de deelnemers over wat ze tegenkomen in de praktijk: juist gebruik van schoonmaakmiddelen en huishoudelijke apparaten, sociale vaardigheden, de omgang met cliënten, hoe kun je zien of het wel of niet goed gaat met ze, hoe kun je dementie herkennen. De cliënten zijn vaak ouderen. De groep deelnemers bestaat uit bestaande werknemers die in dienst zijn bij de deelnemende bedrijven en nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en daarnaast uit nieuwe werknemers die vanuit De Binnenbaan worden aangeleverd.

Deelnemers krijgen een contract van ten minste 20 uur, waarbij ze 16 uur werkzaam zijn bij de werkgever en 8 uur scholing volgen bij mboRijnland in Zoetermeer. Ook bestaat de mogelijkheid voor anderstaligen om aanvullend Nederlandse les te volgen. De opleiding duurt 1,5 jaar en wordt door de werkgever betaald.

Ook Patrick Verhoef, algemeen directeur De Binnenbaan, is blij met Thuiszorg Leerweg: “Ondanks dat het aantal openstaande vacatures zich al tijden op recordhoogte bevindt, staan er nog steeds mensen aan de kant. Deze krappe arbeidsmarkt vraagt om een vernieuwing om juist deze mensen aan het werk te krijgen. In samenwerking met onderwijs en ondernemers heeft De Binnenbaan de Groenacademie en de Logistieke Leerweg al eerder opgericht om hierop in te spelen. Ik ben zeer trots dat we het aanbod bedrijfsscholen nu in samenwerking met vier ondernemers, mboRijnland en De Binnenbaan hebben uitgebreid met de Thuiszorg Leerweg. Deze nieuwe opleiding biedt door de laagdrempeligheid werkzoekenden de mogelijkheid om een diploma te halen in een kansrijke sector en duurzaam de arbeidsmarkt (weer) te betreden.”

Marijke Kolen, Manager Thuisondersteuning bij Vierstroom Hulp Thuis: “De vraag naar zorg groeit en groeit. Er lopen mensen met een groot zorghart rond, maar die hebben nooit de kans gekregen om een diploma te halen. Hoe gaaf voor hen en ons is deze eerste opstap en misschien nog wel een opstap naar meer. Zo dragen we een mooi stukje bij aan de urgentie van de problematiek, nu en in de toekomst.”

Programma kick-off

Vandaag vond het formele startsein plaats van de Thuiszorg Leerweg. Deelnemers volgden in de ochtend onderwijs, ‘s middags waren zij samen met de werkgevers uitgenodigd bij mboRijnland om de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst (POK) te ondertekenen. Daarnaast hielden Judith Geraedts, directeur College Start-Up mboRijnland en Marijke van der Meer, wethouder gemeente Zoetermeer, een korte speech. Het feestelijke moment werd afgesloten met een hapje en een drankje.