mboRijnland en Leiden&Partners tekenen convenant om mbo en stad aan elkaar te verbinden

Tijdens een online sessie bekrachtigden mboRijnland en Leiden&Partners afgelopen vrijdag in het bijzijn van tientallen mboRijnland ambassadeurs  hun driejarige samenwerking. Ze ondertekenden een convenant om mboRijnland en de stad Leiden aan elkaar te verbinden. Het convenant is een verlenging van een jarenlange  samenwerking tussen de twee partijen. mboRijnland is een van de founding partners van Leiden&Partners.

Mbo en stad aan elkaar verbinden
Met de samenwerking zetten beide partijen zich in om studenten de meerwaarde van de stad  actief te laten ervaren. Door de dynamiek van de stad en de regio aan de instelling toe te voegen, kan mboRijnland zich nog beter profileren. Otto Jelsma, voorzitter van het College van Bestuur van mboRijnland: “Ik ben trots op de samenwerking met Leiden&Partners. We zetten deze samenwerking extra kracht bij met een aantal enthousiaste ambassadeurs die mboRijnland nóg zichtbaarder gaan maken in de stad en de stad meer betrekken bij de activiteiten van mboRijnland. Zeker nu Leiden is uitgeroepen tot European City of Science 2022 bundelen we onze krachten om de positie van het beroepsonderwijs in de stad te verstevigen.”

Ambassadeurs
mboRijnland en Leiden&Partners hebben gezamenlijk een netwerk van praktijk ambassadeurs bijeen geroepen waarin enthousiaste medewerkers en studenten plaatshebben. “Vandaag was de kick off van dit netwerk”, aldus Martijn Bulthuis, directeur-bestuurder Leiden&Partners. “Samen geven we invulling aan onze rol en de rol van mboRijnland als stadspartner. We willen naar afgebakende projecten toe waarin we de rol en zichtbaarheid van mboRijnland in de stad vergroten door een actieve bijdrage te laten zien in bijvoorbeeld European City of Science of Nacht van Ontdekkingen. Ook brengen we stafmedewerkers en docenten nauwer in verbinding met de stad.”

Werving, netwerk en participatie
Leiden&Partners ziet een ondersteunende rol weggelegd voor het aantrekken en behouden van studenten en nieuwe medewerkers. Dit kan door bijvoorbeeld een rol te spelen in open dagen, door het geven van gastcolleges of in de bredere rol onderwijs in Kennisstad Leiden te positioneren ten behoeve van de werving van docenten. Maar ook door studenten en medewerkers actiever te betrekken bij de stad, door te verbinden en te faciliteren. Van stages en praktijkervaringen tot mentordagen.