Gemeente Leiden en mboRijnland ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor vijf jaar

Gisteren ondertekenden mboRijnland en gemeente Leiden een samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar (2021-2026).

Beide partijen werken al in een aantal initiatieven en projecten samen, zoals onder andere CIV Bio Sciences, LLokaal en PLNT. Deze samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebouwd, ontwikkeld en versterkt vanuit de gedachte dat ze samen sterker zijn. Leiden profileert zich als kennisstad en mboRijnland maakt Leiden als kennisstad compleet.

Paul Dirkse (wethouder Onderwijs gemeente Leiden): “mboRijnland is belangrijk voor Leiden. De school biedt een breed scala aan vakopleidingen. De nauwe samenwerking met andere onderwijsinstellingen en bedrijven versterkt de positie van Leiden als kennisstad.

mboRijnland is blij de samenwerking de komende jaren verder te verdiepen en te versterken. Otto Jelsma, bestuurder mboRijnland: “Onze studenten hebben Leiden veel te bieden met hun praktische kennis over techniek, duurzaam ondernemen, innovatief laboratoriumonderzoek. Andersom is Leiden een rijke leeromgeving voor onze studenten met veel ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden op het gebied van onderwijs, stages en werk.” 

Vier thema’s
De samenwerking richt zich op vier hoofdlijnen: 1. Opleiden voor de toekomst, 2. Een leven lang leren en ontwikkelen, 3. Samen leren met de stad, 4. Samen sterker.

Zo heeft mboRijnland de ambitie om de doorlopende leerlijnen van voortgezet onderwijs naar mbo en van mbo naar hoger onderwijs door te ontwikkelen in Leiden. En is Leiden een voorbeeld voor de regio omdat hier alle kennisniveaus vertegenwoordigd zijn. Daarnaast werkt mboRijnland samen met Hogeschool Leiden en andere partners in de ontwikkeling van een Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) Bio Sciences. De gemeente ondersteunt deze initiatieven van harte met zijn uitgebreide netwerk en subsidies.”

“We passen ons onderwijsaanbod voortdurend aan om flexibel in te spelen op de vraag vanuit het werkveld. Ons streven is dat afgestudeerde studenten meteen van betekenis zijn op de arbeidsmarkt en voor de stad Leiden”, aldus Jelsma. 

Verder werkt mboRijnland samen met het hoger onderwijs en kennisinstellingen aan innovatie en ondernemerschap bij PLNT Leiden. Andere voorbeelden van samenwerkingen tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs zijn CIV Smart Technology, CIV Welzijn en Zorg en CIV Leven Lang Flex.

Met LLokaal hebben mboRijnland, de gemeente en partners uit het werkveld een plek gecreëerd waar ‘leven lang ontwikkelen’ centraal staat en waar inwoners van Leiden naartoe kunnen voor advies, voorlichting en begeleiding in hun loopbaan. “Met elkaar willen we bewoners van Leiden zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren in hun loopbaan. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de arbeidsmarkt die voortdurend verandert”, aldus Dirkse.

Samenwerking in beeld
Voor het ondertekeningsmoment is een video gemaakt waarin de samenwerking tussen mboRijnland en gemeente Leiden zichtbaar is in de stad. Op verschillende locaties in Leiden komen kennis, innovatie en de kracht van beroepsonderwijs in verschillende sectoren (o.a. techniek, zorg & welzijn, CIV Bio Sciences) samen. Denk aan studenten die gratis bewoners checken op gezondheid, studenten die met buurtbewoners wandelen of de samenwerking tussen andere onderwijsinstellingen om studenten te helpen een eigen bedrijf te beginnen. Samen staan mboRijnland en Leiden sterker.