mboRijnland en gemeente Gouda klaar voor samenwerking tijdens Gouda750

Dit jaar viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Vanaf april tot en met september vinden tal van activiteiten en feestelijkheden plaats in de stad. mboRijnland en de gemeente Gouda ondertekenen vandaag een convenant voor samenwerking tijdens dit jubileumjaar. Studenten en docenten dragen op vele manieren bij om Gouda in het zonnetje te zetten en de stad positief naar buiten uit te dragen.  

In de eerste plaats werkt Gouda750 met studenten en medewerkers samen aan de organisatie en uitvoering van feestelijke activiteiten in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad. mboRijnland krijgt daarmee de kans een actieve bijdrage te leveren aan de stad.

EXPO ‘Gouda Maakt’
Arjan van der Hoorn, locatiedirecteur mboRijnland Gouda: “We werken al jaren prettig samen met de gemeente Gouda. Veel studenten vinden in Gouda een passende stagepek bij een van de vele bedrijven. Daarnaast denken studenten en docenten in verschillende projecten mee om de stad nog beter en mooier te maken, zoals bijvoorbeeld Campus Gouda en de EXPO ‘Gouda Maakt’ die speciaal voor Gouda750 is bedacht, voorbeelden van hybride leervormen, waar mboRijnland voor staat .”

Door deel te nemen aan verschillende activiteiten in de stad wordt de leefwereld van studenten groter en groeit hun bewustzijn over burgerschap en deelname aan de maatschappij. Bovendien leren ze op een laagdrempelige manier over democratie, duurzame ontwikkeling, gelijkwaardigheid en omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Samenwerking jubileumjaar
Thierry van Vugt, wethouder Gouda: “De viering van Gouda 750 jaar brengt veel partijen in de stad bij elkaar. Daarmee ontstaat een prachtig netwerk met veel kansen voor samenwerking en ontwikkeling. Met dit convenant willen we uitdrukking geven aan de samenwerking met mboRijnland tijdens dit jubileumjaar. Zo levert ook deze belangrijke organisatie in onze stad en regio een stevige bijdrage aan ons feestjaar.”

Veilige stad
Zo is veiligheid in en om de school een belangrijk thema van mboRijnland. In het verlengde hiervan wil mboRijnland een bijdrage leveren aan een veilige samenleving, een veilige stad. In de samenwerking met Gouda750 denken studenten en docenten mee over de veiligheidsplannen en ondersteunen studenten de beveiligingsactiviteiten in de stad.

Speciaal koekje
Een ander voorbeeld is de EXPO ‘Gouda Maakt’ in de Viruly Zeepfabriek. Studenten van de Entree-opleiding runnen straks de EXPO-shop en studenten Bakkerij & Horeca hebben een speciaal koekje ontworpen dat tijdens de EXPO bij de koffie wordt geserveerd en te koop is in de shop. Daarnaast hebben studenten Economie de businesscase berekend voor exploitatie van het winkeltje en verzorgen ze een deel van de inkoop van de producten. Ten slotte zorgen ICT-studenten dat de welkomstvideo in EXPO automatisch start zodra de bezoeker de ruimte betreedt. Dit draagt allemaal bij aan het hybride leren, een van de speerpunten van mboRijnland.

Ambassadeurs
Tegelijkertijd zijn de betrokken studenten en docenten ambassadeurs voor de stad Gouda en dragen dit van harte uit naar (toekomstige) studenten en medewerkers van mboRijnland. Voorzitter Hans de Leeuw, van de Stichting Fonds Gouda750: “We zijn erg blij dat mboRijnland zich aansluit als partner voor Gouda750. Het feestjaar zou niet kunnen bestaan zonder onze sponsoren en partijen die, zoals mboRijnland een grote bijdrage in natura leveren.”