Informatie over het coronavirus

Deze pagina wordt continu geüpdatet

Scholen dicht tot 11 mei 2020
mboRijnland heeft besloten om alle locaties dicht te houden tot 11 mei. We hopen die maandag weer te kunnen starten met lesgeven in school. We verlengen de meivakantie met 1 week. Studenten hebben nu dus twee weken meivakantie: van 25 april tot 11 mei. 
 
Tot maandag 11 mei geldt:
  • Onderwijs op afstand (online) in plaats van op school
  • Begeleiding op afstand (online)
  • Bpv (stage) binnen de bpv-bedrijven waar dat kan
  • BBL-studenten volgen richtlijnen leerwerkbedrijf
  • Examinering waar dat kan (komende week komt hierover meer duidelijkheid)
  • Schoolexamens voor vavo-studenten worden georganiseerd (centrale examens zijn voor hen vervallen)
  • Intake van nieuwe studenten op afstand

_________________________________________________________________________________________

RIVM en ministeries leidend

De informatie van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn voor mboRijnland leidend. Bij het RIVM kun je terecht voor alle vragen over het virus zelf. Er staat een lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Gaat onze school dicht vanwege het coronavirus?

Gewijzigd: 1 april 17.00 uur

mboRijnland heeft besloten om alle locaties dicht te houden tot 11 mei. We hopen die maandag weer te kunnen starten met lesgeven in school. We verlengen de meivakantie met 1 week. Studenten hebben nu dus twee weken meivakantie: van 25 april tot 11 mei.

Wordt de meivakantie verlengd?

Geplaatst: 1 april 17.00 uur

Ja, we verlengen de meivakantie met 1 week. Studenten hebben nu dus twee weken meivakantie: van 25 april tot 11 mei.

Gezondheid

Ik lees van alles over het virus. Welke site is betrouwbaar?

De juiste informatie vind je op de sites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom ook een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.  ​​​​​​​

Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

Je moet contact opnemen met je huisarts (niet naar de huisartsenpost gaan, alleen bellen) als je koorts hebt en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) én de afgelopen weken in een risicogebied bent geweest. Ook als je de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met het coronavirus. Kijk voor de meest recente adviezen op de site van het RIVM.

Wat als vaststaat dat een medewerker/student het coronavirus heeft?

​​​​​​​Als het virus ergens is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Welke maatregelen er worden genomen, is afhankelijk van dat protocol. Sluiting van een school of afdeling kan een maatregel zijn.

Leren op afstand

Waar vind ik meer info over les volgen 'op afstand'?

Via Microsoft Teams kun je les op afstand volgen. Hierover volgt binnenkort meer informatie via je slb’er.
Op het studentenportaal kun je alvast meer informatie bekijken met o.a. instructies en veelgestelde vragen.

BPV / Stage / BBL

Ik loop nu stage. Gaat dit gewoon door?

Gewijzigd: 20 maart 12.00 uur

Ja, alle stages gaan gewoon door. mboRijnland neemt vergaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom ontving je gisteren het bericht dat door de sluiting van onze school ook jouw stage stopt. Op dit besluit komen we terug. Dit betekent dat ook jouw stage gewoon doorloopt. We bieden onze excuses aan voor de verwarring die dit mogelijk geeft. 

Alle BOL-studenten die nu stagelopen hebben een brief​ ontvangen over dit nieuwe besluit. 

Eigen keuze
Maar jouw gezondheid is en blijft voor ons heel belangrijk. Deze afspraak is dan ook geen verplichting. Overleg dit ook met je ouders. Als student heb je altijd de mogelijkheid om je stage in de huidige situatie ‘on hold’ te zetten. Als je hiervoor kiest, dan hebben we daar alle begrip voor. Bespreek dit in dat geval met je slb’er en je stagebedrijf. Het stopzetten van je stage heeft in de huidige situatie geen consequenties voor de voortgang van je opleiding.​ In overleg met je slb’er maak je alternatieve afspraken. Dit is altijd maatwerk.

Ik ben BBL-student. Wat betekenen de maatregelen voor mij?

Voor jou betekent dit dat je leerwerkplek gewoon doorloopt. Je hebt een arbeidscontract met het bedrijf en je volgt hun beleid. Alle schoolactiviteiten worden op afstand (online) voortgezet. Je slb’er stemt dit met je af.

Mogen studenten naar het buitenland vertrekken?

Studiereizen naar risicogebieden gaan niet door. Op dit moment is het bij mboRijnland niet aan de orde. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Doe dat zelf echter ook. De reisadviezen van het ministerie vind je op www.nederlandwereldwijd.nl.

Examens

Gaan de examens door?

Op dit moment zijn alle examens opgeschort. Dat betekent dat in ieder geval tot 6 april 2020 geen examens worden afgenomen. Na 6 april worden mogelijk weer examens afgenomen, in eerste instantie voor de studenten die dit schooljaar diplomeren. Je krijgt hierover informatie via je slb-er of docent van het desbetreffende vak.

Gaan de vavo-examens door?

Gewijzigd: 1 april 17.00 uur

Nee, van 24 maart tot 6 april zijn er geen schriftelijke en mondelinge examens voor vavo. ​Het kabinet heeft besloten dat de eindcijfers vmbo, havo en vwo worden bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens. Zo wordt bepaald of een student zijn certificaat/diploma heeft gehaald. Voor jullie betekent dit, dat het merendeel van de toetsen van SE3 komende periode (tot 6 juni) plaatsvinden.
 
Momenteel bepalen we de planning van het vervolg van het examenprogramma. Zodra hierover meer bekend is informeren we onze studenten hierover. Er komt een aangepaste landelijke slaag-zak regeling, waarin ook een herkansingsregeling wordt meegenomen.
Mijn stage gaat wel door. Kan ik hier dan ook mijn examen afnemen?

Op dit moment wordt onderzocht in voor welke studenten dit wel of niet kan. In sommige gevallen moet er bijvoorbeeld iemand van school bij het examen aanwezig zijn. Dat is nu niet mogelijk. Zodra je een examen in de praktijk kan en mag afnemen, krijg je hierover informatie van je slb-er of stagebegeleider.

Vavo

Gaan de vavo-examens door?

Gewijzigd: 1 april 17.00 uur

Nee, van 24 maart tot 6 april zijn er geen schriftelijke en mondelinge examens voor vavo. ​Het kabinet heeft besloten dat de eindcijfers vmbo, havo en vwo worden bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens. Zo wordt bepaald of een student zijn certificaat/diploma heeft gehaald. Voor jullie betekent dit, dat het merendeel van de toetsen van SE3 komende periode (tot 6 juni) plaatsvinden.
 
Momenteel bepalen we de planning van het vervolg van het examenprogramma. Zodra hierover meer bekend is informeren we onze studenten hierover. Er komt een aangepaste landelijke slaag-zak regeling, waarin ook een herkansingsregeling wordt meegenomen.

Aanmelden

Ik heb mij aangemeld voor een nieuwe opleiding, wat nu?

Je ontvangt over je aanmelding per mail van ons meer informatie.

Ik heb binnenkort een geplande groepsbijeenkomst of studiekeuzegesprek. Gaat dit door?

Nee, al deze bijeenkomsten en gesprekken zijn geannuleerd. Als je staat aangemeld voor een opleiding en voldoet aan de wettelijke eisen en kader van mboRijnland word je nu direct ingeschreven bij de opleiding. Als je niet direct voldoet, nemen we contact met je op over je aanmelding. Je ontvangt binnenkort per mail meer informatie.

Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen

Loopt Contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gewoon door?

Gewijzigd: 25 maart 15.00 uur

(See below for the English version)
 
In navolging van de landelijke richtlijnen, blijven de locaties van mboRijnland gesloten tot en met 6 april. In deze periode geven we ook geen onderwijs op locatie.

Trainingen die in deze periode plaats vinden zijn vervallen in de huidige vorm. Alle (aankomende) studenten hebben hierover bericht ontvangen. Zodra er nieuwe informatie is, worden zij opnieuw op de hoogte gesteld.
We rekenen op uw begrip en flexibiliteit in deze situatie. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als er vragen zijn, contacteer ons gerust via contractonderwijs@mborijnland.nl. Wilt u ons persoonlijk spreken; contractonderwijs is op maandag tot en met donderdag tussen 10:00 en 14:00 uur telefonisch bereikbaar via 088 -222 1772.
 
Team contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 
—–
Following the national guidelines, mboRijnland remains closed until at least April 6. We also do not provide on-site education during this period.
 
Training that will take place in this period is canceled in its current form. All (upcoming) students have been informed by us. We will inform them if we have new information.
 
We are counting on your comprehension and flexibility in this situation. We hope to have informed you sufficiently. Should there be any questions, do not hesitate to contact us via contractonderwijs@mborijnland.nl. Would you like to speak to us personally; we are available on Mondays to Thursdays between 10:00 and 14:00 through 088 -222 1772.