Informatie over het coronavirus

Deze pagina wordt continu geüpdatet

Onderwijs op afstand tot einde van dit studiejaar
Het College van Bestuur van mboRijnland heeft op 22 april besloten dat tot het einde van dit studiejaar de schoolgebouwen gesloten blijven voor regulier onderwijs. Studenten blijven dus onderwijs op afstand volgen. De examens van de studenten die dit jaar diplomeren gaan wel door. Hiervoor worden vanaf 11 mei de verschillende locaties tijdelijk opengesteld.
 
Op 6 mei gaf het kabinet in tijdens een persconferentie aan dat het mbo vanaf half juni weer open mag voor praktijklessen en examens. Omdat mboRijnland eerder al heeft besloten om vanaf 11 mei diplomakandidaten weer examen te laten doen, blijft dat ook zo. De examens voor deze studenten starten zoals eerder is aangegeven vanaf 11 mei. En ook op de tijden die zijn aangegeven. Hierbij is rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en andere hygiënevoorschriften die gelden in deze tijd van corona.

Wat verandert vanaf half juni?
Het kabinet heeft ons ruimte gegeven om vanaf half juni ook andere examens in te plannen en daarnaast eventueel noodzakelijke praktijklessen. Zij ziet dat graag gebeuren tussen 11.00 – 15.00 uur. Dit om drukte in het openbaar vervoer tijdens de spits te vermijden. De bezetting van de gebouwen mag daarnaast maximaal 20% zijn. mboRijnland neemt de komende weken de tijd om te inventariseren hoe we dit in kunnen vullen. In de tussentijd gaat het digitaal onderwijs gewoon door zoals gepland.
 
Tot de zomervakantie geldt:
 • Onderwijs op afstand (online) in plaats van op school
 • Praktijkonderwijs – mogelijkheden om dit vanaf 15 juni weer deels op te pakken worden onderzocht, nadere info volgt rond 28 mei
 • Begeleiding op afstand (online)
 • Bpv (stage) binnen de bpv-bedrijven waar dat kan
 • BBL-studenten volgen richtlijnen leerwerkbedrijf
 • Examinering diplomakandidaten – vanaf 11 mei mogelijk binnen de verschillende locaties
 • Examinering overige mbo-studenten – mogelijkheden om dit vanaf 15 juni weer deels op te pakken worden onderzocht, nadere info volgt rond 28 mei
 • Examinering waar dat kan (vanaf 11 mei ook binnen de verschillende locaties)
 • Schoolexamens voor vavo-studenten gaan door (centrale examens zijn voor hen vervallen)
 • Intake van nieuwe studenten op afstand

_________________________________________________________________________________________

RIVM en ministeries leidend

De informatie van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn voor mboRijnland leidend. Bij het RIVM kun je terecht voor alle vragen over het virus zelf. Er staat een lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Gaat onze school dicht vanwege het coronavirus?

Gewijzigd: 22 april 15.00 uur

Het College van Bestuur van mboRijnland heeft besloten dat tot het einde van dit studiejaar de schoolgebouwen gesloten blijven. Studenten blijven dus onderwijs op afstand volgen. De examens van de studenten die dit jaar diplomeren gaan zoals gepland wel door. Hiervoor worden de verschillende locaties tijdelijk opengesteld.

Wordt de meivakantie verlengd?

Geplaatst: 1 april 17.00 uur

Ja, we verlengen de meivakantie met 1 week. Studenten hebben nu dus twee weken meivakantie: van 25 april tot 11 mei.

Gezondheid

Ik lees van alles over het virus. Welke site is betrouwbaar?

De juiste informatie vind je op de sites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom ook een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.  ​​​​​​​

Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?
Update: 7 mei 13.15 uur

Heb je verkoudheidsklachten en/of heb je koorts? Kom dan niet naar school maar blijf thuis. Neem zo nodig contact op met je huisarts of de GGD. Zij kunnen je ook informeren over de mogelijkheid om te testen op corona.

Kijk voor de meest recente adviezen op de site van het RIVM.

Wat als vaststaat dat een medewerker/student het coronavirus heeft?

​​​​​​​Als het virus ergens is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Welke maatregelen er worden genomen, is afhankelijk van dat protocol. Sluiting van een school of afdeling kan een maatregel zijn.

Leren op afstand

Waar vind ik meer info over les volgen 'op afstand'?

Via Microsoft Teams kun je les op afstand volgen. Hierover volgt binnenkort meer informatie via je slb’er.
Op het studentenportaal kun je alvast meer informatie bekijken met o.a. instructies en veelgestelde vragen.

BPV / Stage / BBL

Ik vermoed dat ik besmet ben met het coronavirus. Moet ik getest worden?

Geplaatst: 16 april 13.15 uur

Als je als stagiair of BBL-student vermoedt besmet te zijn met het coronavirus volg je de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Daarnaast geldt het beleid van het stage- of leerbedrijf of je wel of niet getest moet worden om je werkzaamheden voort te zetten.

Zorgstudenten

Zorgstudenten kunnen via hun stage verlenende organisatie of zorginstelling een formulier ophalen om in aanmerking te komen voor een test van de GGD (via een teststraat).

Ik loop nu stage. Gaat dit gewoon door?

Update: 7 mei 13.15 uur

Ja, alle stages gaan gewoon door.

Nu de kappers, beautysalons en later ook een deel van de horeca weer open mogen, kunnen de stages die ‘on hold’ waren gezet, ook weer doorgaan zoals gepland. Mits het bedrijf waar de studenten stagelopen natuurlijk de stagiairs kunnen en willen terugnemen. En de werkomgeving veilig is voor onze studenten. Studenten wordt gevraagd om hierover contact op te nemen met hun slb-er en af te stemmen met het bedrijf waar ze stagelopen. Samen wordt dan gekeken of het haalbaar is om de stage te vervolgen.

Ik ben BBL-student. Wat betekenen de maatregelen voor mij?

Voor jou betekent dit dat je leerwerkplek gewoon doorloopt. Je hebt een arbeidscontract met het bedrijf en je volgt hun beleid. Alle schoolactiviteiten worden op afstand (online) voortgezet. Je slb’er stemt dit met je af.

Mogen studenten naar het buitenland vertrekken?

Vanaf 15 juni 2020 zijn stages binnen Europa weer mogelijk en alleen in landen die de code ‘geel’ hebben gekregen. Zie hiervoor www.nederlandwereldwijd.nl.
Daarnaast moet voldoen aan onderstaande voorwaarden. Maar allereerst moet je toestemming hebben van je  leidinggevende en  de IBPV Coördinator. Bij de start van het nieuwe schooljaar is er de mogelijkheid tot het oriënteren op en indienen van een aanvraag voor buitenlandse (individuele en groeps)reizen ook buiten Europa.

Voorwaarden: 

 • Besluitvorming op basis van individueel maatwerk
 • Financiële risico’s worden tot het minimum beperkt. De student / ouders en medewerker zijn zelf verantwoordelijk voor repatriëring en de kosten die hiervoor en een eventuele tweede lockdown gemaakt worden.
 • Elke aanvraag voor een buitenlandreis start met het doorlopen van een Basistoets Internationale reis en checklist internationale mobiliteit. Vraag hiernaar bij je leidinggevende
 • Tot een ‘go’ door de coördinator internationalisering mogen nog geen financiële verplichtingen worden aangegaan.
 • 24 uur voordat de reis start wordt met de student/medewerker een laatste beoordelingscheck gedaan door de contactpersoon internationalisering op de locatie/in de regio. Bij twijfel wordt contact opgenomen met de coördinator Internationalisering

Examens

Gaan de examens door?

Update: 7 mei 13.15 uur

Examens van diplomakandidaten binnen het mbo worden vanaf 11 mei weer opgepakt. De mogelijkheden om examens van overige mbo-studenten vanaf 15 juni weer door te laten gaan worden onderzocht. Nadere info hierover volgt rond 28 mei.

De schoolexamens voor vavo-studenten gaan door. Centrale examens zijn voor hen vervallen.

Welke examens gaan door en vanaf wanneer?

Update: 7 mei 13.15 uur

Binnen het mbo kennen we veel verschillende type examens. Hieronder geven we aan voor welk examen welke afspraak geldt.

Vanaf 6 april:

 • Mondelinge examens kunnen digitaal via Microsoft Teams worden afgenomen. Examens worden ingepland.
 • Inleveren examenopdrachten via Microsoft Teams mogelijk.
 • Examens binnen de beroepspraktijk zijn mogelijk en kunnen worden ingepland. Eventueel wordt gekozen voor een alternatief als dit binnen de beroepspraktijk niet mogelijk is.
 • Examens Keuzedelen en Rekenen kunnen worden ingepland.

Vanaf 11 mei:

 • Centrale examens (mbo) kunnen worden ingepland en vinden op school plaats.
 • Simulatie praktijkexamens kunnen worden ingepland en vinden op school plaats. (Voor studenten van de Middelbare Laboratoriumopleiding wordt nog gekeken of dit binnen het gebouw van de Hogeschool Leiden mogelijk is.)

Vanaf 15 juni:

 • De mogelijkheden om examens van mbo-studenten die nog niet afstuderen vanaf 15 juni weer door te laten gaan worden onderzocht. Nadere info hierover volgt rond 28 mei.

Overig:

 • Op het doorgaan of inplannen van branche-examens hebben wij geen invloed.
Wanneer hoor ik of mijn examen is ingepland?

Geplaatst: 3 april 18.00 uur

 

Via het examenbureau en/of je slb’er hoor je uiterlijk 17 april de eerste opzet van de planning van jouw examen(s).
Gaan de vavo-examens door?

Gewijzigd: 1 april 17.00 uur

Nee, van 24 maart tot 6 april zijn er geen schriftelijke en mondelinge examens voor vavo. ​Het kabinet heeft besloten dat de eindcijfers vmbo, havo en vwo worden bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens. Zo wordt bepaald of een student zijn certificaat/diploma heeft gehaald. Voor jullie betekent dit, dat het merendeel van de toetsen van SE3 komende periode (tot 6 juni) plaatsvinden.
Momenteel bepalen we de planning van het vervolg van het examenprogramma. Zodra hierover meer bekend is informeren we onze studenten hierover. Er komt een aangepaste landelijke slaag-zak regeling, waarin ook een herkansingsregeling wordt meegenomen.

Vavo

Wat als ik ziek ben tijdens een examen?

Geplaatst: 14 april 12.00 uur

Als je ziek bent tijdens je examen, dan meld je je vooraf af bij de examensecretaris van jouw locatie. Volg hiervoor ook de richtlijnen van het RIVM.

Als ik niet direct slaag, kan ik dan herkansen?

Geplaatst: 14 april 11.45 uur

Als je ziek bent tijdens een schoolexamen, dan kun je de gemiste toetsen inhalen tijdens de herkansingsweek van 26 t/m 29 mei.

Ook mag je na deelname aan de SE3 week 1 toets extra herkansen. De spelregels hiervoor zijn:

 • 2 keer herkansen als alle toetsen tijdens de toetsweek van 11-19 mei zijn gemaakt.
 • Studenten die toetsen mogen inhalen, kunnen dan nog 1 toets herkansen en wel op dinsdag 2 juni.

Het aanvragen voor de herkansingen kan je op 21-22-23 mei en 1 juni online via MyX doen (instructie volgt 11 mei).

Mocht je op 4 juni te horen krijgen dat je nog niet geslaagd bent, dan is er een gelegenheid om alsnog te slagen. Dit kan door een resultaatverbeteringstoets af te leggen. Deze toets gaat over de gehele PTA-stof van dit jaar van het betreffende vak en zal voor 50% meetellen in de berekening van het eindcijfer. Deze toets wordt voor de zomervakantie afgenomen, de planning hiervoor volgt later.
Heb je nog vragen, mail dan de examensecretaris van je locatie.
Wanneer zijn de schriftelijke examens van SE3?

Gewijzigd: 14 april 11.45 uur

Vanaf 11 mei zijn er weer schriftelijke toetsen van SE3 mogelijk in onze schoolgebouwen. Via je e-mail heb je hiervoor het rooster ontvangen. De indeling over de lokalen en de regels die tijdens de afname gelden ontvang je voor 11 mei.

Hoe ziet de planning van de examens eruit?

Geplaatst: 14 april 11.45 uur

Volgens de nieuwe richtlijnen hoor je uiterlijk op donderdag 4 juni of je geslaagd bent.

Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?
Geplaatst: 7 april 13.30 uur
 • 14 – 24 april: mondelinge examens op afstand via MS Teams, volgens afspraak met je vakdocent
 • 20 – 24 april: geroosterde lessen op afstand (uiterlijk einde van deze week in Eduarte)
 • 11 – 18 mei:  geroosterde lessen op afstand en vervolg van de schriftelijke toetsen van SE3 op school (toetsrooster ontvang je van de ​examensecretaris einde van de week)
 • 21 – 22 mei:  digitaal aanvragen studenten voor herkansen via Myx (nadere instructie volgt vanaf 11 mei)
 • 25 mei       :  inzage toetsen
 • 26 – 29 mei:  inhalen en herkansen. Je hebt de mogelijkheid om maximaal 2 toetsen naar keuze te herkansen. Dit geldt alleen als je geen toetsen hoeft in te halen, dan kan je 1 toets herkansen na 6 juni.​
Komt er nog een zak/slaag-regeling?

Geplaatst: 8 april 13.30 uur

Vandaag, woensdag 8 april, is de zak/slaag-regeling 2019-2020 vanuit het Ministerie van OCW vrijgegeven. Alle studenten ontvangen morgen, donderdag 9 april, een mail met de uitleg van de gevolgen van deze regeling en ook hun toets rooster voor SE3.
Kan ik me al aanmelden voor het nieuwe studiejaar?

Geplaatst: 7 april 14.00 uur

Ja, als je volgend jaar terug wilt komen om je opleiding af te ronden, kun je je vanaf nu opnieuw aanmelden voor het studiejaar 2020-2021. Een nieuwe aanmelding is nodig, omdat het Vavo werkt met jaarlijkse inschrijvingen. 

Aanmelden kan vanaf nu via www.mborijnland.nl/vavo​.

Na ontvangst van jouw aanmelding, word je uitgenodigd voor de intake en daar wordt besproken hoe een kansrijk vervolgtraject voor jou er komend jaar uitziet.​

Hoe zit het met het toetsen van de schakelvakken?

Geplaatst: 7 april 14.00

Over het vervolg van de schakelvakken en toetsen worden de studenten die het betreft 7 april​ met een aparte mail geïnformeerd.
Wanneer starten de mondelinge examens weer?

Geplaatst: 7 april 13.30 uur

De mondelinge examens starten weer vanaf dinsdag 14 april. Ze worden digitaal, via Microsoft Teams, afgenomen.​

Aanmelden

Ik heb mij aangemeld voor een nieuwe opleiding, wat nu?

Je ontvangt over je aanmelding per mail van ons meer informatie.

Ik heb binnenkort een geplande groepsbijeenkomst of studiekeuzegesprek. Gaat dit door?

Nee, al deze bijeenkomsten en gesprekken zijn geannuleerd. Als je staat aangemeld voor een opleiding en voldoet aan de wettelijke eisen en kader van mboRijnland word je nu direct ingeschreven bij de opleiding. Als je niet direct voldoet, nemen we contact met je op over je aanmelding. Je ontvangt binnenkort per mail meer informatie.

Contractonderwijs / Leven Lang Ontwikkelen

Loopt Contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) gewoon door?

Gewijzigd: 3 juni 14.00 uur

(See below for the English version)

De locaties van mboRijnland zijn, in navolging van de landelijke richtlijnen, dicht tot aan de zomervakantie. In deze periode geven we geen onderwijs op onze locaties. Per training bekijken we wat de beste vorm en locatie van onderwijs is.
 
Heeft u vragen, contacteer ons gerust via e-mail. Wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u contractonderwijs van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur telefonisch bereiken via 088 222 1772.

Team contractonderwijs en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

—–

Following the national guidelines, the locations of mboRijnland remains closed until the summer break. We do not teach at our locations during this period. For each training we look at the best form and location of education.
 
If you have any questions, feel free to contact us by email. If you would like to speak to us in person, you can reach contractonderwijs by telephone 088 222 1772 from Monday to Thursday between 10.00 and 14.00.