Gefeliciteerd Linda!

Bekendmaking winnaar

De buit is binnen. Linda Veldhuijzen van Zanten is eerste geworden en mag zich een jaar lang High Impact Teacher noemen. “Met dank aan alle mensen die op mij gestemd hebben. Vooral veel stemmen uit de regio’s Gouda en Zoetermeer bleek achteraf.” Linda ontving een mooie glazen award en een geldprijs. Die mag zij inzetten voor scholing of training van haarzelf en haar team. “Omdat ik deze prijs graag samen met mijn team wil delen, gaan we komende tijd kijken wat voor training er bij ons zou passen.”

Wat houdt de prijs in?

Allereerst mag Linda zich nu een jaar lang ‘High Impact Teacher Nederland’ noemen. Daarnaast krijgt zij komend jaar zitting in de Raad van Advies van het bedrijf dat de prijs in het leven heeft geroepen. Voor dit bedrijf, OAB Dekkers, gaat Linda een blog schrijven over lesgeven in het mbo en mag zij deelnemen aan alle activiteiten die dit bedrijf dit jaar organiseert. “Wat ik hier leuk aan vind, is dat de bijeenkomsten echt gaan over goed onderwijs, kwaliteitsverbeteringen en het contact tussen student en docent,” vertelt Linda. “Ik kijk dus uit naar deze bijeenkomsten, omdat ik ze erg inspirerend vind en met praktische tips terugkom. Die ik dan weer direct kan toepassen in mijn lessen en bij de begeleiding van studenten.”

Inspirerend

Op het High Impact Teaching Event werd vooral kennis gedeeld over hoe een docent goede lessen kan geven. Dr. Paul Delnooz gaf vier randvoorwaarden aan om goed les te kunnen geven: Leiding > de docent moet vertrouwen hebben van de leidinggevende; Taakkenmerken > de lessen moeten uitdagend zijn, met autonomie en verantwoordelijkheid voor de student; Inspraak > de student moet invloed hebben op de inhoud van de les en de docent moet minder bezig zijn met procedures en efficiëntie en Organisatiekenmerken > een docent moet geen hiërarchie ervaren binnen de organisatie, maar inspraak hebben in de taken die hij moet doen. Daarnaast is het wenselijk voor een docent dat een organisatie een beloningssysteem inricht, zodat excellente docenten daadwerkelijk waardering krijgen voor inspanningen die zijn doen.

Linda besluit “Misschien zijn bovenstaande punten een mooie ingang om als team met de leidinggevenden eens stil te staan de vraag ‘Hoe doen wij dat nu eigenlijk?’. En ‘Wat zou ik nodig hebben om een betere les te kunnen geven?’ Ik heb voldoende inspiratie opgedaan om de komende tijd weer flink aan de slag te gaan.”

In dit filmpje zie je de bekendmaking van de prijs.