Doorlopende leerlijnen ONC en mboRijnland van start

Op dinsdag 18 mei vond op ONC Parkdreef de kick-off plaats van het project doorlopende leerlijnen van het Oranje Nassau College (ONC) en mboRijnland. In oktober 2020 zijn de onderwijsinstellingen een samenwerking gestart om de overgang van vmbo en mavo naar mbo te optimaliseren. De eerste drie doorlopende leerlijnen – Nieuwe leerweg (mavo) met een praktijkgericht programma, Zorg en Welzijn en Servicemedewerker – worden nu geïmplementeerd.

“Met doorlopende leerlijnen bieden wij een leeromgeving die het voor leerlingen en studenten mogelijk maakt de beste versie van zichzelf te worden.” Met deze woorden opende Marianne Molsbergen, programmamanager doorlopende leerlijnen, de startbijeenkomst van het project, waarna de aanleiding tot samenwerken en de diverse leerlijnen werden toegelicht.

Elly Smit, projectleider op ONC Clauslaan: “Doorlopende leerlijnen geven leerlingen de kans om succesvol op het mbo in te stromen. Samen met mboRijnland bieden we een onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo en de mavo tot en met het mbo-diploma. De leerlingen raken al vanaf klas 3 gewend aan de eisen die het mbo stelt. Daarbij kunnen leerlingen door vroegtijdige oriëntatie op het beroepenveld een weloverwogen studiekeuze maken. Minder leerlingen vallen onderweg uit, doorstromen naar een hoger niveau wordt makkelijker en het onderwijs kan verdiept, verrijkt of versneld worden. Dit motiveert leerlingen en studenten om door te leren.”

Vijf leerlijnen
Voortgezet onderwijs en mbo hebben samen vijf leerroutes ontwikkeld op het gebied van: de nieuwe leerweg met praktijk, zorg en welzijn, service, economie en ondernemen en dienstverlening. De eerste drie gaan nu van start, de andere twee volgen in de komende jaren. Er zijn inmiddels gezamenlijk opdrachten uitgewerkt, studenten van het mbo hebben leerlingen van het ONC voorlichting gegeven over opleidingen en beroepen, docenten gaan bij elkaar stage lopen en er komen, om te beginnen voor de zorgopleidingen, proeflokalen waar leerlingen van het ONC kunnen proefdraaien met praktische vaardigheden die bij de diverse mbo-opleidingen horen.

Brede samenwerking
In Zoetermeer werken het ONC, mboRijnland, instellingen, het bedrijfsleven en de gemeente samen om jongeren voor te bereiden op een kansrijke toekomst. Door goed onderwijs, een vroegtijdige beroepsoriëntatie en een betere aansluiting tussen het vmbo en mbo en daarmee ook met de arbeidsmarkt worden jongeren succesvol begeleid naar een diploma en aansluitend naar passend werk in de regio Zoetermeer.

De aanwezigen bij de kick-off werden getrakteerd op taart en de leerlingen van A’humTV, de filmcrew van ONC Parkdreef, zorgden ervoor dat belangstellenden ook online de kick-off konden volgen.