Duurzaam innoveren

Gepersonaliseerd leren, hybride leeromgevingen en professionalisering? Bekende termen in het mbo de afgelopen jaren. mboRijnland heeft volop ingezet op deze thema’s om het onderwijs te vernieuwen. Practoraat Research Lab heeft deze ontwikkeling gevolgd met onderzoek.

Welke lessen leren we van twee jaar innoveren? Er is een goede start gemaakt met docenten die vanaf dag één zijn betrokken. Ook is er volop ruimte voor pilots opzetten en uitvoeren in kleine learning communities (projectgroepen). Nu is het zaak dat we dit gaan vertalen naar de dagelijkse praktijk van de docent en de verbinding met andere betrokkenen daarbij niet vergeten.

Wil jij aan de slag met het bespreken van duurzaam innoveren, download dan de kletskaarten en zet stappen in het verduurzamen van jouw innovatie.

Infographic: wat kunnen we leren van innovaties bij mboRijnland?

Kletskaarten: waar staat onze innovatie