De volgende partijen denken en werken momenteel actief aan het ontwikkelen van de plannen: MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, winkeliersverenigingen, Haagse Hogeschool, mboRijnland, ROC Mondriaan en gemeente Leidschendam-Voorburg.

Docent:
“Deze samenwerking is belangrijk zodat we goed kunnen inspelen op innovaties in de retailmarkt zoals samen met studenten en ondernemers in BlueSchool.”

Ambtenaar:
“Om onze winkelgebieden te versterken en alle uitdagingen in retail goed aan te pakken, moeten we dit samen met ondernemers, onderwijs en overheid doen.”

Onderzoeker:
“Meerwaarde van onderzoek is dat je ondernemers en medewerkers in de retail in staat stelt niet alleen in maar ook aan de onderneming te werken.”

Ondernemer:
“Je hebt hier als ondernemer veel aan omdat je invloed hebt op dat wat een student leert. En zij helpen je met projecten waar je als ondernemer geen tijd voor hebt.”

Over de Retail Innovatie & Experience Campus

Over wie

In de gemeente Leidschendam-Voorburg en omgeving zijn veel retailondernemers actief. In verschillende winkelgebieden geven zij, samen met vastgoedeigenaren, kleur aan de gemeente en vormen zij een belangrijke schakel in de lokale en regionale economie. Ook zijn er diverse opleidingen van mboRijnland, ROC Mondriaan en Haagse Hogeschool die toekomstig en zittend personeel opleiden voor de retailsector.

Uitdagingen

Veranderd koopgedrag van de consument zet druk op de retailondernemers en hun winkelgebieden. Hierdoor staan ondernemers, onderwijs en overheid voor verschillende en gezamenlijke uitdagingen. Retailondernemers willen hun business versterken maar missen soms de tijd, de middelen en de kwaliteiten om hun business een stap verder te helpen. Ook verloopt de samenwerking tussen ondernemers niet altijd optimaal. Studenten en docenten en het onderwijs willen uitdagend onderwijs dat optimaal aansluit bij de retail-realiteit van nu en de retail-toekomst van morgen. Dit lukt niet wanneer het onderwijs ver afstaat van de retail. De overheid en vastgoedondernemers willen aantrekkelijke winkelgebieden.

Uitdagingen die stuk voor stuk complex zijn en die vragen om innovatieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Hoe?

In de Retail Innovatie & Experience Campus werken retailondernemers, winkeliersverenigingen, vastgoedeigenaren, onderwijsinstellingen en hun studenten en de overheid gezamenlijk aan deze uitdagingen. Immers samen komen we tot nieuwe inzichten en oplossingen die we alleen niet voor elkaar krijgen. PPS Retail stelt de consument centraal in haar plan. De consument is steeds meer op zoek naar gemak, beleving, personalisering en verbinding.

Met de vraag hoe winkelgebieden, retailers en hun huidige en toekomstige medewerkers kunnen anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen gaan we in de PPS aan de slag. Heel praktisch en ervaringsgericht. Deze aanpak past zowel bij de ondernemers als bij de studenten die graag leren door te doen. En dan het liefst leren door te doen in een realistische setting, de Retail Innovatie Labs.

Missie

Het is onze missie om samen met ondernemers, onderwijs en overheid, al lerende te werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende, adaptieve en gezonde retailers met betrokken, voldoende en goed opgeleid personeel.

Onze thema’s

Verbinding

 1. Sterke merken en branding
 2. Waarde en missie gedreven ondernemerschap
 3. Duurzaamheid & circulariteit

Beleving

 1. Experience & Entertainment
 2. Gastvrijheid en klantgerichtheid
 3. Nieuwe belevingsconcepten

Gemak

 1. Naadloze omnichannel
 2. Inzet nieuwe (digitale) technologie
 3. Vernieuwende businessmodellen

Personalisering

 1. Kennen: data verzamelen, analyseren en benutten
 2. Bereiken: gepersonaliseerde marketing & communicatie
 3. Bedienen: klantrelatie programma’s

Labs & locaties

Retail Innovatie Labs

Een Retail Innovatie Lab is een vorm van hybride onderwijs. Hybride onderwijs brengt de school in het bedrijf en het bedrijf in de school. Door het vervagen van grenzen tussen school en het bedrijf, wordt het bedrijf of het winkelgebied ook een lerende context en kan ‘action learning’ plaatsvinden. Dit biedt studenten en docenten de mogelijkheid om binnen het retail bedrijf deel te nemen aan de werkprocessen. Ondernemers en werknemers biedt het de mogelijkheid om te leren. Zo kan hybride onderwijs een bijdrage leveren aan business development en een leven lang ontwikkelen.

In Retail Innovatie Labs werken en leren retail ondernemers, docenten en studenten vrijwillig en nauw met elkaar samen. Met elkaar gaan ze experimenteren, onderzoeken, leren en delen op de thema’s gemak, beleving, personalisering en verbinding. Hierbij staat de klantervaring centraal, ook wel user experience genoemd. Dit doen ze in drie soorten labs die fysiek zullen plaatsvinden in de vier winkelgebieden of vinden virtueel plaats.

Challenge labs

Dit zijn de labs die eenmalig plaatsvinden op basis van een kans (challenge), uitdaging, vraagstuk of probleemstelling vanuit de retail. Vandaar de naam challenge lab. Vraagstukken in deze labs kunnen variëren van online marketing tot aan een parkeervraagstuk, van dynamic pricing tot aan een branding-vraagstuk. Lessen uit de verschillende labs worden breed gedeeld met de partners van de PPS (ondernemers, onderwijs en overheid) en daarbuiten. Zo kan iedereen profiteren van wat er wordt geleerd, ook als je zelf niet deelneemt aan dit lab.

Thema Labs

Thema Labs zijn het hele jaar door bezet met retail ondernemers, studenten en docenten. Voorbeelden zijn: ‘Eerste hulp bij retail’, ‘Support your locals’ of ‘Hype lab’.

Studentstore Labs

Hier staan zowel ondernemen als onderwijs centraal. De Blueschool is een eerste voorbeeld van dit type lab, vanaf begin 2021 op locatie in Westfield Mall of the Netherlands.

Meedenken & meedoen?

Voor ondernemers

Ben jij een ondernemer of vastgoedbeheerder in Leidschendam-Voorburg of een omliggende gemeente? Dan nodigen we je van harte uit om mee te denken en straks ook mee te doen in het realiseren en uitvoeren van de Retail Innovatie & Experience Campus. Alleen samen kunnen we gericht werken aan aantrekkelijke winkelgebieden met vernieuwende, adaptieve en gezonde retailers met betrokken, voldoende en goed opgeleid personeel.
Neem gerust en vrijblijvend contact op om te verkennen hoe ook jij betrokken kan worden!

Over ons

Het programmateam van de Retail Innovatie & Experience Campus bestaat uit Leo Valk van MKB Leidschendam-Voorburg namens de ondernemers, namens het onderwijs Katrien van Hees van mboRijnland, Marie-Claire Gambon van ROC Mondriaan en Ronald Visser van Ondernemerschap & Retail Management van De Haagse Hogeschool en namens de overheid Jacq Cornelissen als centrummanager van de kernwinkelgebieden in Leidschendam-Voorburg. De organisatie wordt verder ingericht als een projectorganisatie die kan groeien naar een stichting.

In de Retail Innovatie & Experience Campus worden ondernemers en vastgoed vertegenwoordigd door MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, ondernemersfondsen Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg en winkeliersverenigingen De Julianabaan en Westfield Mall of the Netherlands. De onderwijspartners zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en mboRijnland, en overheidspartner is gemeente Leidschendam-Voorburg. De Retail Innovatie & Experience Campus is geïnitieerd door het Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Voor samenwerkingspartners

Herken je je in de missie van de Retail Innovatie & Experience Campus en wil je graag samenwerken met ons?

Neem gerust contact met ons op om te verkennen op welke manier wij kunnen samenwerken.

Contact

Programmateam Retail Innovatie & Experience Campus
info@ppsretail.nl

Leo Valk
MKB Leidschendam-Voorburg

06 – 54292680

Jacq Cornelissen
gemeente Leidschendam-Voorburg

06 – 53868930

Cora Plezier
ROC Mondriaan

06 – 29531549

Heleen Geerts
Haagse Hogeschool

06 – 19632040