Regels en afspraken

Regels, afspraken en regelingen

In de onderstaande documenten worden belangrijke regels en afspraken beschreven die gelden voor studenten, medewerkers en stagebedrijven.

Aanvraagformulier leermiddelen (minimagezinnen)

BPV Handboek

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst VAVO

OOK bijlage passend onderwijs

OOK bijlage topsport

OOK bijlage studentenraad

Stage & praktijkovereenkomst

STOER (studiegids)

Studentenstatuut