Saskia Schenning per 1 augustus lid van College van Bestuur bij mboRijnland

Per 1 augustus 2021 start Saskia Schenning als lid van het College van Bestuur bij mboRijnland. Zij volgt Ricardo Winter op die op 1 juni 2021 met pensioen gaat. Samen met CvB-voorzitter Otto Jelsma en CvB-lid Oege de Jong geeft Saskia verder vorm aan de realisatie van de ambities van mboRijnland.

Met Saskia Schenning krijgt mboRijnland opnieuw een ervaren bestuurder met een breed netwerk en kennis van de ontwikkelingen in het onderwijs als lid van College van Bestuur. In de carrière van Saskia heeft onderwijs altijd centraal gestaan, zowel vanuit uitvoering en toezicht als vanuit een onderzoekmatige, beleidsmatige, politieke en bestuurlijke invalshoek. De laatste vijf jaar was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Laurentius Stichting in Delft. Zij is haar carrière gestart als docent. Zij is bekend met het hele onderwijsveld, van kinderopvang en primair onderwijs tot en met
middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Saskia Schenning over haar benoeming: “Ik zie er naar uit om na de zomer te gaan starten bij mboRijnland, alle nieuwe collega’s te ontmoeten en mijn bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leerresultaten en het welbevinden van studenten.”

Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur: “We heten Saskia van harte welkom en zien uit naar de toekomstige samenwerking.”

De Raad van Toezicht wenst Saskia veel succes en ziet uit naar de samenwerking met het nieuw samengestelde College van Bestuur.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Toezicht,

Yardena Shitrit
​​​​​​​Voorzitter Raad van Toezicht