Samen opleiden binnen aspirant-Opleidingsschool Rijnland

Bij mboRijnland werken onze docenten elke dag hard aan hun eigen vakmanschap en het vormgeven van het beste mbo-onderwijs voor onze studenten. Dit willen wij graag delen met docenten in opleiding. Als aspirant-Opleidingsschool werken we samen met lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam om docenten in opleiding voor te bereiden op de onderwijspraktijk. Voor veel docenten in spé is het mbo nog redelijk onbekend en daar willen wij verandering in brengen.

Door docenten in opleiding goed te begeleiden, een gevarieerde leerwerkplek aan te bieden en goed zicht te geven op de vele loopbaanmogelijkheden die het werken als docent binnen het mbo biedt, hopen we hen een goed inkijkje te geven in werken op het mbo. En het mooie is, tijdens het begeleiden van toekomstige mbo-docenten, leren zij van ons en wij van hen.

Ervaring opdoen in de praktijk
Schoolopleider Astrid van Burik vertelt waarom deze ervaring zo belangrijk is voor docenten: “Het belangrijkste is dat docenten in opleiding (dio) volledig meedraaien in de onderwijsteams, zodat ze betrokken zijn en zich een volwaardig teamlid voelen. Zo kunnen zij echt onderzoeken hoe het is om les te geven in het mbo. En daarbij leren zij niet alleen van ons, maar leren wij ook heel veel van hen. De frisse inbreng van dio’s is al meerdere malen als zeer waardevol ervaren.”

Gelukkig ervaart docent in opleiding Ties dit ook zo: “Als docent in opleiding vind ik het geweldig om studenten iets bij te mogen brengen, kennis mee te geven en te zorgen voor een inclusieve maatschappij. Dat is waar ik voor sta als docent in opleiding. Ook vind ik het heel prettig dat ik mezelf kan zijn en dat ik word gewaardeerd om wie ik ben. Ik ben er trots op dat ik les mag geven over genderinclusie en seksuele diversiteit, en het ook nog eens positief wordt ontvangen door de studenten en het team.”

Bijdragen aan een lerend regionaal netwerk
mboRijnland wil als aspirant-Opleidingsschool bijdragen aan het verlagen van het lerarentekort in de onze regio’s. Tegelijkertijd geeft het medewerkers binnen het partnerschap de kans kennis te maken met nieuwe inzichten en technieken, waardoor we elkaar scherp houden en elkaar blijven stimuleren. Mede hierdoor vormen we samen met onze partners een lerend regionaal netwerk.

In onderstaande video wordt in het kort uitgelegd hoe aspirant-Opleidingsschool Rijnland te werk gaat.