mboRijnland studenten willen versoepeling voor jongeren

“Wij voelen ons gehoord door minister Ollongren”

Op donderdag 28 mei nam minister Kajsa Ollongren deel aan een online les van eerstejaars studenten Particulier Beveiliging en ging in gesprek met ze. Premier Rutte gaf een week eerder in de wekelijkse persconferentie al aan graag verschillende meningen te willen horen van de jongeren over de coronamaatregelen. Als vice-premier doet minister Ollongren nu actief een rondje langs jongeren om van henzelf te horen hoe zij denken over de 1,5 samenleving, met de 1,5 school in het bijzonder.

Spannend
Docent Bas Simons, was meteen enthousiast en nodigde de minister uit in zijn les. “Mijn studenten vonden het wel spannend” gaf Bas aan. Ondanks dat verliep het gesprek naar ieders tevredenheid en kwam de minister laagdrempelig over. De eerste vraag van de minister was: “Heeft de Coronacrisis een grote impact op jullie leven?” De studenten vertelden dat ze dachten dat het virus snel voorbij zou gaan. Nu het langer duurt missen ze familie en vrienden en het uitgaan naar de bioscoop, feestjes, restaurants en dergelijke. “Het leven is nu wel saai,” zegt Thomas.

Gemis
Vervolgens vroeg de minister: “Gaan jullie liever weer naar school?” Hierop zei de klas volmondig “Ja”. “We missen de klas, de saamhorigheid” zegt Jeroen. “Wij hebben een hechte band met elkaar!” Vervolgens gaven ze aan blij te zijn met de online lessen en hoe ze voorbereid werden op hun examens. De meeste examenresultaten zijn positief en dat kwam ook door de goede begeleiding!

Stage
“Waar maken jullie je druk om?”, vroeg de minister. De studenten noemden hier de stage. Daar zit voor beveiliging een behoorlijke stop op. “Maar mboRijnland toont begrip en denkt met ons mee in het zoeken naar oplossingen. We mogen waarschijnlijk uren maken om te beveiligen bij het handhaven van de RIVM-regels tijdens de afname van examens. Deze uren mogen we dan gebruiken als uren stage.” De minister gaf aan te verwachten dat er in het werkveld van de beveiliging weer meer ruimte zal gaan ontstaan doordat beveiliging nodig is als de economie weer meer op gang komt en er steeds meer versoepelingen aankomen.

Versoepeling voor jongeren
Tot slot vroeg ze: “Wat vinden jullie van de maatregelen? “ Thomas zei meteen: “We vinden dat de 1,5 meter maatregel afgeschaft kan worden voor jongeren onder de 18 jaar! Ook willen we dat er meer open gaat zoals de sportschool!” “Ik heb gehoord dat er jongeren van een studentenhuis een boete hebben gehad omdat ze met teveel bij elkaar zaten. Dit vind ik raar”, zei Lisa verontwaardigd. “Studenten in een studentenwoning moeten toch gezien worden als één gezin of huishouden?” Minister Ollongren zei afrondend: “Ik neem dit allemaal mee! Ik vond het een erg fijn gesprek en hartelijk bedankt voor jullie tijd en meningen”.

Wij worden gehoord
Docent Bas Simons: “Ik vind het een geweldig initiatief dat de minister hier tijd voor maakt en dat wij nu daadwerkelijk aan den lijve ondervinden dat er ook geluisterd wordt naar deze jongeren. Het is voor deze doelgroep van enorm belang dat ook zij zich gehoord voelen! Ik merk dat dit de studenten aangenaam verraste, ze zijn zichtbaar geraakt. Zeker een bezoek van een belangrijk persoon als minister Ollongren maakt dat ze zich bijzonder voelen. En dat gevoel doet mijn studenten zichtbaar goed! Juist in deze tijd van het coronavirus waarbij ze zonder klasgenoten thuis de lessen moeten volgen, is dit belangrijk voor ze merk ik als docent. Wij houden hier een goed gevoel aan over.”