Next College: de nieuwe naam voor mboRijnland vavo

mboRijnland vavo krijgt in het nieuwe studiejaar een nieuwe naam: Next College. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs blijft gewoon deel uitmaken van mboRijnland, maar de nieuwe naam doet meer recht aan het specifieke karakter van deze onderwijsvorm. Op het Next College kunnen studenten van 16 jaar en ouder terecht om hun diploma te halen voor het voortgezet onderwijs, al dan niet in de vorm van certificaten. “Zij zetten daarmee een beslissende stap vooruit. Die positieve lading klinkt veel krachtiger door in de nieuwe naam”, aldus directeur Judith Geraedts.

Tweede kans
Rondom de naamgeving ‘mboRijnland vavo’ heerste voorheen verwarring. Het volwassenenonderwijs is namelijk geen beroepsonderwijs en allang niet meer alleen bedoeld voor volwassenen. “Ons onderwijs is toegespitst op studenten die vastlopen in of na het reguliere voortgezet onderwijs”, licht Geraedts toe. “Dat kunnen leerlingen zijn die zakken voor hun vmbo-tl-, havo- of vwo- examen, maar ook jongeren die het om welke reden dan ook op dat moment niet lukt om de middelbare school succesvol af te ronden. Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met deze groep, die bijvoorbeeld kampt met een moeizame thuissituatie, concentratie- of motivatieproblemen of sociaal emotionele problemen. Ieder heeft zo z’n eigen verhaal, maar ze hebben allemaal baat bij de intensieve begeleiding die onze docenten bieden. Op Next College krijgen de studenten een tweede kans en wij helpen hen om die inhaalslag te maken.”

De juiste snaar
Studenten die zakken voor hun eindexamen, hoeven op Next College niet helemaal opnieuw te beginnen. Eerder behaalde certificaten blijven staan en mogen worden meegenomen.

Geraedts: “Deze jongeren zijn toe aan een andere omgeving. Next College is kleinschalig  georganiseerd onderwijs met veel persoonlijke aandacht en een intensieve begeleiding. Wij spreken hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid, maar zij krijgen ook ruimte om het op hun eigen manier te doen. Ons team bestaat uit deskundige en bevlogen docenten die vaak de juiste snaar bij deze jongvolwassenen weten te raken, zowel qua kennis als op het gebied van bijvoorbeeld studievaardigheden.”

Nieuwe uitstraling
De naamswijziging, die per  1 augustus 2022 ingaat, gaat gepaard met een nieuwe uitstraling. Geraedts kijkt ernaar uit: “Ons nieuwe logo heeft stevige kleuren, passend bij onze ambitie. Het wordt gecombineerd met een beeldmerk en fotografie waarin de blik steeds naar voren is gericht, in al onze uitingen. In deze nieuwe huisstijl zit een dynamiek  die heel goed past bij onze missie. The next step voor the next generation: je maakt ‘m op Next College!”

Over Next College
Next College, onderdeel van mboRijnland, is het college voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) in de regio. Studenten vanaf 16 jaar kunnen bij ons terecht om alsnog hun diploma of losse certificaten te behalen voor het vmbo-tl, havo of vwo. Next College is gevestigd op vier mboRijnland locaties: Gouda, Leiden, Woerden en Zoetermeer. Er zijn circa 90 mensen werkzaam bij Next College en jaarlijks volgen er gemiddeld 750 studenten onderwijs. Next College werkt aan de toekomst van een inclusieve samenleving en legt met het onderwijs een basis waarin iedereen meetelt en van waarde is én iedereen de kans krijgt om zijn talenten te ontwikkelen. Kijk op nextcollege.nl voor meer informatie.