LLokaal opent officieel haar deuren met feestelijk startschot

Eén loket voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen.

Vandaag is LLokaal officieel geopend. LLokaal is een initiatief van mboRijnland en dé plek voor iedereen die zich een leven lang wil blijven ontwikkelen. Hier moet je zijn voor loopbaanoriëntatie, om-, bij- of herscholing en voorlichting en advies over kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt. LLokaal is een regionaal knooppunt waar het (beroeps)onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenwerken. Doel is om iedereen met een ontwikkelvraag via één loket zo goed mogelijk te bedienen. LLokaal is gevestigd op de begane grond in het pand van mboRijnland op hoek Lammenschans/ Bètaplein in Leiden. 

Leven lang ontwikkelen
Sander van Ipenburg, directeur Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij mboRijnland: “Wij constateren dat er meer behoefte is aan een fysiek knooppunt waar leven lang ontwikkelen centraal staat en zowel werkgevers als (toekomstige) werknemers terechtkunnen voor advies, voorlichting en begeleiding in loopbaanontwikkeling, scholing en naar kansrijke beroepen. LLokaal is zo’n plek; onderwijs, bedrijven en overheden werken nauw samen, zodat we cliënten via één loket kunnen bedienen. Toegankelijk, laagdrempelig en op maat. Ik ben trots dat we dit samen met onze partners hebben neergezet.”

De overheid is dé aanjager van Leven Lang Ontwikkelen (LLO); de kern van de aanpak LLO is dat mensen zelf regie hebben en houden op hun loopbaan. Dit betekent dat ze zich blijven ontwikkelen en aanpassen op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Het ideale resultaat van LLO zijn vitale mensen die flexibel en duurzaam inzetbaar zijn.

Feestelijke opening
Na het welkomstwoord van Sander van Ipenburg, initiatiefnemer LLokaal, werd een panelgesprek gehouden met partners en betrokkenen van LLokaal. Henrike Karreman (ministerie OCW), Thijs Hemmes (VNO-NCW), Gertru Diender (gemeente Leiden), Danny Sutterland (mboRijnland), Marjolein Brasser (SBB) en Sander van Ipenburg vertelden over hun eigen opleiding, loopbaan en keuzes. Daarna volgde het feestelijke startschot met confettikannonnen. Vervolgens konden de genodigden deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals een loopbaangesprek, een netwerkgesprek en voorlichting over kansberoepen.

Snel veranderende arbeidsmarkt
Het initiatief van mboRijnland komt niet uit de lucht vallen. Om succesvol te kunnen meebewegen met de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vraagt niet alleen een proactieve houding van werkgevers, schoolverlaters en werknemers, maar ook van het onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit op recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt. Alleen dan kan je een leven lang ontwikkelen.

Samenwerking partners en LLokaal
LLokaal richt zich op beroepen in kansrijke sectoren als de overheidssector, de zorg, techniek en het onderwijs. Partners zijn het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktregio’s, gemeenten, WSP, UWV, SBB, Leerwerkloket, brancheorganisaties en lokale ondernemers. Met deze partijen werken we proactief samen om mensen aan het werk te houden en helpen we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt oriënteren op passende scholing en werk.

Over LLokaal
LLokaal inspireert, activeert en faciliteert iedereen die duurzaam inzetbaar wil blijven op de (regionale) arbeidsmarkt. Dit gebeurt met loopbaanoriëntaties die matchen naar onderwijs of werk. Het is een regionaal knooppunt waar onderwijs, arbeidsmarkt en regionale overheden op één plek samenkomen en samenwerken. De ambitie van LLokaal is een gezonde arbeidsmarkt waar de werkenden in hun kracht staan.