Goed voorbereid doorstromen naar het hbo

Vanaf augustus 2019 kunnen studenten weer het doorstroomprogramma mbo-pabo volgen. Hiermee worden zij voorbereid op een overstap naar het hbo. Studenten die in het laatste jaar van een niveau 4 mbo-opleiding zitten en verwachten voor de zomervakantie hun diploma te halen, komen in aanmerking voor het programma. Van techniek tot horeca. Dit programma is speciaal bedoeld voor studenten die een ander soort opleiding volgen, maar toch graag kiezen voor een carrière in het basisonderwijs.

Aandacht voor programma
Middels sociale media en een bericht op het studentenportaal proberen we meer aandacht voor het traject te genereren. Aanvullend hierop zou het waardevol zijn als er aandacht in de klassen komt voor dit doorstroomprogramma.
Vanuit de projectgroep kan er bijvoorbeeld een docent langskomen om in de klas, of aan een groep reeds geïnteresseerden, in een half uur meer te vertellen over het programma.

Oproep
Zijn er klassen en/of studenten waarvan je denkt dat die hiervoor in aanmerking komen of interesse hebben in een voorlichting? Laat het weten via doorstroomklas@mborijnland.nl.

Proeven aan hbo 
Tijdens het voltijd doorstroomprogramma gaan leren en praktijk samen op. Studenten krijgen vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek en werken aan projecten. Ook krijgen zij basisvakken als Rekenen en Nederlands en proeven zij alvast de sfeer op de hogeschool. Ze maken ook kennis met hbo-vaardigheden en met de praktijk. Ze lopen één dag in de week stage te lopen op een basisschool.

Na succesvolle afronding van het programma zijn de studenten klaar voor toelating op de pabo. Daarmee kunnen zij in februari 2020 starten, direct aansluitend op het programma.

Het aantal pabo-studenten loopt de laatste jaren sterk terug. De nieuwe doorstroomklas moet hierbij helpen, zodat meer mbo’ers succesvol instromen op de pabo. In 20 weken tijd bereiden de studenten zich daarbij voor op hun overstap naar de pabo. De doorstroomklas is een samenwerking tussen mboRijnland, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool en Pabo Inholland Den Haag.

Bekijk de flyer voor meer info